Değerli Dostlar,

Halk arasında evlenme yardımı olarak da bilinen Çeyiz Parası meselesi, annesini ya da babasını kaybetmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri halinde SGK tarafından bir defaya mahsus peşin ödenen paradır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre evlenmeleri nedeniyle malullük ya da ölüm dolayısıyla SGK tarafından bağlanmış olan gelir veya aylığı kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları durumunda evlenme tarihinde almakta oldukları aylığın ya da gelirin 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere Evlenme Ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin 2 yıl içinde çeşitli sebeplerle yeniden hak sahibi olması durumunda (dul kalması vs.) iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir ya da aylık bağlanmaz, bu süre zarfında bu kişiler Genel Sağlık Sigortalısı olarak kabul edilirler.

Bu mesele ile ilgili merak edilen diğer bir husus da çeyiz parasının ne kadar olduğudur. Bunu bir örnekle açıklayalım, evlendiği tarihte 250 TL yetim aylığı alan bir kız çocuğu SGK tarafından bir defaya mahsus ve peşin olarak bu paranın 24 katı (2 yıllık tutarını) olan 6000 TL ilgili kişiye ödenir. SSK ve BAĞ-KUR’a kayıtlı olarak aldığınız yetim aylıklarında 24 katı ödenirken Emekli Sandığına kayıtlı olması durumunda 12 katı ödeme yapılır.

Evlenme Ödeneği İçin Zaman aşımı

Çeyiz Parasında zaman aşımı süresi hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

SSK VE BAĞKUR (4a ve 4b) dan ölüm aylığı alan kız çocuğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne  ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ; Emekli Sandığından ölüm aylığı alan birisi ise Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Başkanlığına evlenme ödeneği için bir dilekçe ile yazılı talepte bulunabilir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi gerekir.

Faydalı olması temennisiyle…

Emre KAYAALP