Bilgi ve Belge Yönetimi, bireylerin çeşitli hususlarda ihtiyaç duyduğu bilgilerin kütüphane ve arşivler başta olmak üzere dokümantasyon merkezleri ve bilgi merkezleri gibi kurumlarca toplanması, kayıt altında tutulması, korunup arşivlenmesi ve düzenlenmesi, basılı elektronik ortamlarda hizmete – kullanıma sunulması gibi işlemlerle ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran, geliştiren, inceleyen ve öğreten bilim dalıdır. Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü, bu bilim dalının bilgi yöneticilerini, arşivcilerini ve çalışan nitelikli iş gücünü yetiştiren bölümdür, bu maksatla kurulmuştur.

Bilgi ve Belge Yönetim Bölümünün Amacı: İlk etapta kütüphaneci yetiştirmek olan bu bölüm, ilerleyen zamanlarda amacının kapsama alanını geliştirmiştir. Günümüzde ise bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve ilerlemeye ilişkin bilginin işlenebilme, erişilebilme ve iletilebilme kapasitesini artırmak, hızlandırmak üzere bir takım amaçlar edinmiştir. Ağlar vasıtasıyla birbirlerine bağlanan bilgisayarlar ve İnternet sayesinde artık dünya küçülmüştür. Ekonomik ve toplumsal değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü, bu doğrultuda nitelikli bireyler yetiştirme maksadıyla amaçlarında değişim sağlamıştır.

Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü Çalışma Alanları

Bölüm mezunları eğitim-öğretim kapsamında aldıkları dersler ile Türkiye’deki kütüphaneler başta olmak üzere birçok bilgi merkezinde görev yapabilmektedir. Genel itibarıyla çalışma alanları şunlardır;

 • Milli, Üniversite, Halk, Özel, Okul ve Çocuk Kütüphaneleri,
 • Özel Araştırma Merkez ve Kütüphaneleri,
 • Bilgi Merkezleri ve Dokümantasyon Birimleri,
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
 • İnternet Servis Birimleri; Web Site tasarım ve düzenlenmesi, tarama motorlarının oluşturulması vb.

Unvanlar. Çalışılan birim ve yapılan göreve göre unvan değişmektedir. Genelde bilinen unvanlar şunlardır;

 • Kütüphaneci,
 • Bilgi Uzmanı,
 • Arşiv Memuru,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Arşivist,
 • Dokumentalist,
 • Akademik Uzman,
 • Sistem Analisti,
 • Halkla İlişkiler ve Pazarlama Elemanı,
 • Web Tasarımcısı vb.

KPSS – Atama Durumu: 2013 yılında 201, 2012 ve öncesinde sayı 2037, 190, 248 kişi olarak görülürken, 2014 yılında 69 ve sonrası yıllarda git gide düşüş göstererek 2018 yılında 43 atama yapılmıştır. 3747,00 TL maaşla göreve başlamaktadır.

Maaş durumu: 2019 yılı için devlete atanan bir kütüphaneci,

Lisans ve Önlisans Durumu: Bilgi ve Belge Yönetim Bölümünün hem Lisans, hem de Önlisans programı bulunmaktadır. Tercih döneminde buna dikkat edilip, karıştırılmamalıdır.

Bilgi ve Belge Yönetim Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Dört yıllık Lisans eğitimi kapsamında Arşivcilik üzerine eğitim – öğretim ve bilgi belge yönetimine ilişkin gerekli dersler okutulmaktadır.