Gök bilimi insanın hayatı ve doğayı anlamasına yardım eder. Güneş sistemin anlamamız çok uzun zaman almış Bu devasa sistemin uzayda bir nokta bile olmadığını yine dramatik bir şekilde öğrenmişiz. Benim nazarımda Astronom kime denir size bunu açıklayabilirim.

Isaac Newton bu konuda adeta kilometre taşı gibidir. Yerçekimini ve cisimler üzerindeki etkisini araştıran bilim adamı, sabit bir evren düşüncesi ile ideale yakın bir hesaplama yapmış. Yıllarca bu çalışmalar olduğu gibi kabul görmüştür. Esasında Merkür gezegeninin sürekli değişken yörüngesi bu konuda bir terslik olduğunu insanlara hissettirmiştir. Genişleyen ve durağan olmayan bir evren, ne kadar kabul edilmesi zor olsa da burada ortaya çıkan sonuçları açıklayan bir sonuç ortaya koymuştur.

Astronomlar ve Genişleyen Evren

Evrenin genişlemesi bir teoriden öteye geçmiş; bilim kurumları ve bilim adamları tarafından kabul görmüştür. Büyük patlamanın fosil kalıntısı olarak görülen arkaplan ışıması bunun önemli kanıtıdır. En önemli kanıtlardan biri de uzaktaki galaksilerin hızla birbirinden uzaklaştığını görüntü ile tespit etmek olmuştur.

Astronomlar ve genişleyen evren birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Uzayın dokusu, doğada bulunan 4 temel kuvvetin en başta tek kuvvet olduğu ve atom altı dünyanın anlayamadığımız özellikleri, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak karşımıza çıkmıştır. Astronomi bilimi ile ilgilenen ve birbirini tamamlayan çalışmalara imza atan insanlar bugün bilim anlamında geldiğimiz yerin temelini atmışlardır.

Geçmişten Bugüne Astronomlar

1403 – 1474 yılları arası yaşamış olan Ali Kuşçu bugün bilinen modern astronominin temellerini atan bilim adamlarından biridir. 1650 – 1707 yıllarında yaşayan Ahmed-i Hani yine o dönemde Osmanlı’nın bilime yön veren insanları arasında yer almıştır. Bu bilim adamları geçmişten bugüne astronomlar arasında yer almış ve bizim bu bilim dalına katkı sağlayan insanlarımızı temsil etmiştir.

Eğer astronomi ve modern bilimlerle ilgileniyorsanız Stephan Hawking’in ‘’Zamanın Kısa Tarihi’’ adlı kitabı okumanızı öneririm. Ünlü bilim adamı bu kitaptaki bazı konuları güncelleme gereği duymuştur. Fakat bu kitabın çok önemli bilgilere sahip olduğunu söyleyebilirim. En azından benim astronomiye bakışım bu kitapla şekillenmeye başlamıştır.

Mevlüt Baki TAPAN