Her ebeveynin bu dünyada isteyebileceği en önemli şeylerden birisi çocuklarının hayatta her zaman ve her alanda başarılı olmasını; tabiri caizse dört dörtlük bir kişi olmasını ister. Bunun için de elbette her şeyde olduğu gibi çaba sarfetmek gerekmektedir. Erken yaşlarda başlayan eğitim ve terbiyeyle çocuğun hayatına önemli dokunuşlar yapmak gerekir.

>> Konsantrasyon
>> Gelişmiş Tutum ve Tavırlar
>> Plan Yapmak
>> Özgüven
>> Yabancı Dil
>> Takım Ruhu
>> Pozitif Olmak

Gelecek planlaması yapan ailelerin bilmesi gereken oldukça önemli bir şey var. Çocuğun, ilerde hangi mesleğe sahip olursa olsun bazı becerileri önceden kazanması gerekmektedir. Bu becerileri birkaç başlık altında açıklayalım.

Konsantrasyon

Konsantrasyon kazanımının ilk evresi birçok şeyde olduğu gibi aile ortamıdır. Önemli roller anne ve babaya düşmektedir.

Çocuğunuz bir şeyler anlatırken onu içtenlikle dinlemek, dediklerini anlamaya çalışmak ve gözünün içine bakıp ona konsantre olma, konsantrasyonu öğrenme sürecidir.

Çocuğunuzla konuşurken beden diliniz çocuğa dönük olmalıdır. Herhangi bir konuda konuşurken veya bir şey öğretirken beden dilini kullanmak oldukça önemli.

Yolda yürürken, okula giderken, gezerken, odaklanıp odaklanmadığını anlamak için ona sorular sormak ve fikirlerini almaktır.

Dışarıda bulunan her şeyi kullanabilirisiniz. Trafik levhaları, renkler, işaretler vb . 

Gelişmiş Tutum ve Tavırlar

Olumsuz anlamlar içeren kelime ve kuramlardan uzak durmak gerekmektedir. Evebeynler kendilerini rol model olarak göstermeli ve çocuğa sosyal çevreyle ilgili ilişkilerinde nasıl tavır alması gerektiğini öğretmelidir.

Çocuk, bir fikir ileri sürdüğünde onu dinlemek, düşüncesini açıkca söylediği için ona teşekkür etmek, cesaretlendirmek, çocuğun tutum ve tavır gelişiminde önemli rol oynayacaktır.

Çocuğunuz bir şey anlatırken onu soğukkanlılıkla dinlemenin ve onaylayıcı kelimeler kullanmanın çocuğun davranışsal gelişiminde faydalı olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmıştır.

Plan Yapmak

Başarının en önemli ve ilk aşaması birisi plan yapmaktır. Kişinin kendi kendine plan yapması, onu uygulaması sadece çocukların değil evebeynlerin de ihtiyaç duyduğu bir organizasyondur.

Çocuğunuzla yapacağınız haftalık ve günlük hesaplamalar onlara bu konuda çokca yardımcı olcaktır. Zamanın nasıl yönetildiğini öğretmenin en güzel örneği; plan yapmaktır.

Özgüven

Çocuk terbiyesinde en önemli şeyin ‘özgüven’ gelişimi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Çünkü çocuğunuzun bunu kendi kendine öğrenmesi gerekmektedir.

Ancak tabii ki bu ebeveynlerden bağımsız bir süreç değil. Çocuğun özgüven gelişiminin sağlıklı ilerlemesi için ebeveynlere düşen önemli roller bulunmaktadır. İleri yaşlarda zorluklarla baş edebilmesi için oldukça hayatidir.

Örnek verecek olursak; kendi kendine giyinebilmesi, ayakkabısını bağlayabilmesi, odasını ve eşyalarını toplayabilmesi, oyuncak ve diğer şeylerin düzenli bir şekilde yerleştirmesi özgüven gelişimi konusunda büyük adımlar sağlamaktadır.

Birçok aile çocuk yetiştirirken, iyilik yapıyorum diye, çocuğun özgüven gelişimine en önemli katkıyı sağlayan ‘kendi başına bir şeyler yapmasına’ engel olmaktadır. 7-8 yaşına gelmiş çocuğunu kendi elleriyle yediren, kendi elleriyle giydiren ebeveynler en büyük kötülüğü yapmaktadır.

Halbuki çocuğun kendi kendine bir şeyler yapmasına çok küçük yaşlardan itibaren izin vermek gerekir.

Yabancı Dil

Gelecekteki eğitimi  ve iş hayatı için olmazsa olmazlardan olan yabancı dil eğitimi çocuğun 6-10 yaş evresinde mutlaka tanışması gereken bir olgudur.

En az iki (2) dil bilmesi hem eğitim hem de iş hayatında oldukça avantajlı bir konumda olmasını sağlayacaktır. Ayrıca ufkunu açacaktır. Genç yaşta dil öğrenmek çok kolaydır. Bu yüzden çocuğunuzun elindeki fırsatın farkında olmasını sağlamanız gerekir.

Takım Ruhu

Çocukluk takım halinde bir oyun oynamak ve bu oyunun takım olmadan oynanmayacağını bilmek için en uygun yaşlardır.

Takımdaki diğer arkadaşlarıyla iyi anlaşabilmesi, onlarla iyi iletişim kurabilmesi ve işbirliği yapması gelecekteki saygınlığı ve işbirliği becerilerini geliştirmesine neden olur.

Pozitif Olmak

Çocuğun hayata karşı olumlu ya da olumsuz bakışının arkasında evebeynin telkinlerinin büyük payı bulunmaktadır. Olumsuz bakışın arkasında olumsuz telkinler ve daha ötesi bulunmaktadır.

Öncelikle çocuğa karşı yapılmaması gereken en önemli şey ‘kıyastır’. Başka çocuklarla kendi çocuğunuzu kesinlikle kıyaslamayın.

Hayatında başarılı olması için yukarıda yazdığımız bütün başlıkların bir anda yok olmasını istemiyorsanız kesinlikle kıyaslamayın. Kıyas, özgüven için büyük tehlike arz etmektedir.

Bunun yerine herkesin bir görevi olduğunu ve o görevde başarılı olmasını söylemeniz yeterlidir.

Çocuğa kocaman bir yalan veya pembe dünya çizmek yanlıştır.

Gerçekleri bilmeleri hayatta her şeyin olabileceğini ve başarının da başarısızlığın da olağan olduğunu çocuğa işlemek gerekmektedir.

Bir şeyi başardığında onunla övünebileceğini ama aksi durumda da bununla yüzleşmesi gerektiğini telkin etmelisiniz. Hatalardan ders alabilmek için hatayla yüzleşilmesi gerektiğini öğretmelisiniz.

Çocuklarınızı seviniz, sevginizi gösteriniz ve ona inanınız; gerisini gelecektir.

Emre KÖME