İslam ve Din Bilimleri bölümü hakkında detay vermeden önce İslam ve Din Bilimi üzerine kısa bilgiler vermenin faydalı olacağını düşünüyorum.

İslam Nedir?

Temel kaide ve kuralları Kur’an-ı Kerim ile belirtilmiş, son peygamber Hz. Muhammet (Sav)’ın elçiliği ile bizlere aktarılmış semavî dinlerin sonuncusudur. “Müslümanlık” kavramının temel unsurudur. Sözcük anlamına baktığımızda “Kurtuluşa ermek, Boyun eğmek, Teslim olmak” şeklinde ifade edebiliriz. Arapça “اَلْإِسْلَامُ” (el-‘islam) kökenli olup, tüm dünya dillerine geçmiştir. İslamiyet, 6 iman şartı ve 5 islam şartı üzerine adeta bina edilmiştir.

Din Bilimi Nedir?

En kısa haliyle din bilimi, dinleri sosyal bilimler görüngesinden (perspektif) araştırıp inceleyen işlem veya faaliyetin genel adlandırmasıdır. İlahiyat ve Teoloji biliminden farklı olarak dinleri savunmacı bir yaklaşımla değerlendirmez. İdeolojik veya muhalefet tavrı içerisinde analiz etmez. Tüm dinlere eşit bakış açısıyla yaklaşır. Almanca karşılığı “Religionswissenschaft“, İngilizce karşılığı “Science of Religion” olan bu terim, tamamen olmasa da din bilimini İlahiyat kavramı ve biliminden ayırır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü

Temel amacı öğrencilere inanç ve ahlakÎ değerler ölçüsünde islam ve din bilgisini öğretmek ve bu alanda uzman personel yetiştirmektir. İslam dini başta olmak üzere din bilimini ele alan üniversite bölümüdür. Bu alanda çeşitli araştırma, inceleme ve çalışmalar yürütür. Diğer dinlere İslamiyetin ve genel bakışın perspektifini çizer.

Eğitim Süresi ve AKTS

Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim verilen üniversite bölümüdür. Mezun olabilmek için 240 AKTS hakkınızı doldurmalısınız. 4 dönemlik eğitim süresi bulunur. Bazı üniversiteler talep edebileceği için ilaveten 1 yıl hazırlık okuyabilirsiniz.

Bölüm Dersleri

İslam dini üzerine önem arz eden birçok konu ve bilim bu bölüm müfredatına alınmıştır. Bu bölümü tercih ettiğinizde sorumlu olacağınız dersler şunlardır;

 • Arapça,
 • Tefsir,
 • Hadis,
 • Siyer,
 • İslam Tarihi,
 • Din Sosyolojisi,
 • İslami Türk Edebiyatı,
 • Kur’an Kıraatine Giriş,
 • Hadis İlimleri ve Usulü,
 • İslam İnançları Esasları,
 • Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü,
 • Kur’an Okuma ve Tecvid,
 • Hadiste Rical ve Metin Tenkidi vb.

Bazı üniversite fakültelerinde ders isimlerinin değişiklik gösterdiğine şahitlik edebilirsiniz. Ancak temelde içerikler yukarı aşağı benzer türdedir. Diğer İlahiyat, İslam İlimleri gibi bölümlerle ortak ders veren üniversiteler de vardır.

Bölümden başarıyla mezun olduğunuzda “İslam ve Din Bilimleri Lisans Diploması” alarak “İslam ve Din Bilimcisi veya İslam ve Din Bilim Uzmanı” unvanı kazanabilirsiniz.

Bölüm Mezunlarının İşi ve İş Olanakları

Bu bölümden mezun olduğunuzda eğitim sektöründe özellikle iş bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok Cami, mescid, eğitim kurumu vb. alanda iş bulabilirsiniz.

Üniversitenin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans yaparak akademik kariyerinize devam edebilirsiniz. Çoğunlukla özel sektörde iş imkanı vardır. Devlete bağlı kurumlarda son zamanlarda alım ve atamalar görülse de azami düzeydedir.

Ayrıca kütüphanelerde, müze ve çeşitli kurumlarda da çalışabilirsiniz. Eğitmenlik, öğretmenlik, imamlık, hocalık gibi unvanlarla görevinizi icra edebilirsiniz.

Tavsiye: Bu bölüm detaylı ve ileri düzey islam bilimine yönelik eğitim içermez. İlahiyat bölümü gibi İslamiyet üzerine kapsamlı veri ve öğretim kapsamaz. Bu yüzden bu bölümden mezun olduktan sonra imamlık veya İslamiyetin temelde olduğu alanlarda çalışmanızı pek tavsiye etmem. Onun yerine üniversitelerde kariyerinize yön vermenizi ve İslam ile diğer dinler üzerine çalışmalar yapmanızı öneririm. Aldığınız kur’an bilgisi sayesinde çocuklara Kur’an eğitimi verebilirsiniz.

İslam dini ve ilimlerine ilgi duyoyorsanız “İlahiyat Bölümü” ve “İslami İlimler Bölümü” hakkındaki tercih yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederim.