Muhasebe bir işletmenin temel taşlarındandır. İşletme hesabının yönetimi muhasebe ile sağlanır. Kısa bir eğitim ile herkes muhasebe yapabilir ancakı uyması gereken kurallar ve bilmesi gereken temel kavramlar vardır.

İşte bu yazımızda muhasebenin temel kavramları nelerdir kısaca açıklayacağız.

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı

İşletme yaptığı çok sayıda faaliyet sonucu birçok gerçek ve tüzel kişi ile mali münasebetlere girer. Bu faaliyetlerde işletme kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve kendini denetleyen ilk olarak kendisi olmalıdır.

2. Kişilik Kavramı

Bu kavram işletmenin sahibi, ortakları ve işletme ile bağı olan tüm diğer kişi ve kuruluşlardan ayrı bir kişiliğe sahip olduğu anlamına gelir.

3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı

işletme eğer sözleşmede tayin edilmiş belirli, bir yoksa hiçbir zaman ilerde kapanma düşüncesi ile açılmaz. Bu kavram da işletmenin kayıtlarının işletmenin sonsuza kadar kapanmayacağı düşüncesini ifade eder.

4. Dönemsellik Kavramı

İşletmenin ömrü sınırsız olarak kabul edildiğinden işletmenin ömrü belirli dönemlere ayrılır ve bu dönemler arası yapılan faaliyetler ayrı ayrı kayıt altına alınır. BU dönem genel olarak bir yıldır.

5. Parayla Ölçme Kavramı

Muhasebenin konusu para ile ilgili olduğundan kayıtlar parasal olarak tutulmalıdır.

6. Maliyet Esası Kavramı

İşletmenin faaliyet konusu içine giren tüm mal ve hizmetlerin temin edilmesinde katlanılan tüm değerlerin parasal toplamına maliyet denir. İşletmenin edindiği tüm mal ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bu maliyet değerleri kullanılır.

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Muhasebede yapılan tüm kayıtlar belgelendirmeli ve kayıtlar belgelere uygun olmalıdır. Belgeler usule uygun olmalı ve gerçeği yansıtmalıdır.

8. Tutarlılık Kavramı

İşletmenin muhasebesinin kayıt düzeni ve işlem basamaklarının dönemsel olarak değişmemelidir.

9. Tam Açıklama Kavramı

Tutulan muhasebe kayıtları açık ve anlaşılır olmalıdır.

10. İhtiyatlılık Kavramı

İşletmenin karşılaşacağı riskler göz önünde tutularak ihtiyatlı davranılmalıdır.

11. Önemlilik Kavramı

İşletme hesapları muhasebeleştirilirken önemli hesapların tutarları rakamasal olarak çok küçük değerler olsa da gösterilmelidir.

12. Özün Önceliği Kavramı

İşletmenin muhasebesi tutulurken kayıtların şekilden çok finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği değer göz önünde bulundurulmalıdır ve öz paraleldir ancak arada fark olursa öz önceliklidir.

Hamza ERBİR