Tanzimat edebiyatından bu yana edebiyat dönemlerinde gazete ve dergilerin edebiyata çok önemli katkıları olmuştur. Gazetelerde ve edebiyat dergilerinde yayımlanan şiirler, öyküler ve romanlar o dönemdeki halkın ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Genelde esnafların, öğretmenlerin ve toplumda saygınlık duyulan insanların ilgiyle okuduğu edebi metinler, halkın tabiri ile okumuş kesim tarafından okunduğu için diğer vatandaşlar tarafından da yabana atılmıyor ve değer veriliyordu. Tanzimat edebiyatı dönemlerinde gazete basımları yeni yeni başladığı için halk okumaya heveslenmiş, merak salmıştır. Yayımlanmaya yeni başlayan gazetelerin içindeki edebi metinler ise halkın ilgisini çekmiş, kısa sürede sevgisini kazanmıştır. Edebiyat dergileri ise Tanzimat edebiyatı dönemlerinde çıkarılmaya başlanmıştır. Halen günümüzde yayımlanmakta olan 15 Temmuz 1933’te Yaşar Nabi Nayır’ın çıkarmış olduğu Varlık Edebiyat Dergisi yayımlanma tarihinden bu yana birçok yazar ve şairin tanınmasına vesile olmuştur. Bunun gibi edebiyata önemli hizmetler etmiş edebiyat dergilerinin çoğalmasını umut ediyoruz.

Yıllar geçtikçe matbaa ve taşımacılık biraz daha yol alıp geliştiği için gazete ve edebiyat dergilerinin illerden illere kolayca ulaştırılması, Anadolu’nun diğer bölgelerininde ki halkın da edebiyat ile tanışmasına vesile olmuştur. Matbaanın gelişmesi sonucunda ise daha kaliteli yazılar, kâğıtlar kullanılmış ve kısa zamanda daha çok edebiyat dergisi yayımlanmıştır. Matbaa ve taşımacılığın ilerlemesinden önce İstanbul dışında edebiyat çevresindeki eserler, Anadolu’nun diğer bölgelerine ve edebiyatın yoğun olarak yaşandığı illere kısmen ulaşamadığı için yazarlar ve şairler birbirlerinden pek etkilenememiş, özgün eserler ortaya çıkmıştır.

Günümüzde pek çok sayıda gazetelerin ve edebiyat dergilerinin yayımlanması kafa karışıklığına sebep olmakla beraber, geçmiş yıllardaki değerini kısmen kaybetmiştir. Edebiyat ile fikrin aynı dergi altında toplanması ise insanların bu dergileri okumaya temkinli davranmasına sebep olmuştur.

Gazetelerde ve televizyonlarda yeni yayımlanan kitapların, edebiyat dergilerinin tanıtılması için çalışmalar yapılmalıdır. Eğer başarılı bir şekilde tanıtımlar gerçekleştiği takdirde edebiyat günden güne daha fazla zenginleşecek ve insanları kitap okumaya, hatta edebi metin denemeleri yazmaya teşvik edecektir. Başarılı ve edebi değeri olan eserler üreten genç yazarlarında yazılarını gazete ve edebiyat dergilerinde yayımlamak, edebiyata ilgisi olanların edebiyata karşı yabancılaşmamasına neden olacaktır.

Ali Seydi Kılıç