🌱 Rüyada görülen diş ya da dişler, tek tek ya da tamamı, aile efradı ve akrabayı taallukatı temsil eder.

Üst çenedeki dişler baba tarafından, alt çenedekiler ise anne tarafından akrabalarla ilgili birer işarete haizdir. Üstteki iki ön dişin sağ taraftaki babayı soldaki amcayı, eğer baba ve amcası hayatta değilse iki erkek kardeşi ya da iki çocuğu veya iki müşfik arkadaşı, köpek dişleri amca oğullarını, köpek dişlerin yanlarında bulunanlar, aile içinde sözüne güvenilen birisidir. Sonra sağdan ve soldan sıradaki iki azı dişler, dayısı ve onun erkek çocuklarıdır. Arka azı dişler ise dedeler yahut küçük erkek evlatlardır.

Alt çenedeki iki ön dişin sağda olanı rüya sahibinin annesi, soldaki halasıdır. Annesi ve halası yoksa o dişler kız kardeşlere ya da onların kızlarına işaret eder.

Bu ön dişlerin yanlarında bulunan sivri dişleri, amcasının yahut halasının kızlarıdır. Bunların da yanında bulunan sağ ve soldaki diğer birer sivri dişler, aile büyüğü olan, sözüne güvenilen, ileri gelenlerden ailede en yetkin olanıdır.

Alt çenedeki ön azı iki diş, teyze veya dayısının kızıdır. Sondaki azı dişler ise uzak akrabalar veya büyük annelerdir.

Bu tertibe göre rüyada kişinin bir dişi sallanırsa, o dişin temsil ettiği kişinin hastalığıyla; dişlerden biri düşüp kaybolursa yine temsil ettiği kişinin vefat etmesine ya da rüya sahibinin onu artık hiç göremeyeceğine yorumlanır.

🌱 Cafer-i Sadık (r.a)’tan nakledildiğine göre de rüyada diş görülmesi altı cihetle tabir edilir; akrabayı taallukat ve aile efradı ile, mal ve mülk ile, fayda ve menfaat ile, gam keder ve üzüntü ile, akrabalarından uzaklaşmak ile, zarara ziyana uğramak ile…

🌱 Rüyasında bir kişi dişinin ağrıyarak düştüğünü görse bu rüya bir yakının acı veren ölümüne tabir edilir.

🌱 Dişinin ağrı sancı hissedilmeden düştüğünü görmek, uzak akrabalardan gelecek bir ölüm haberine işaret eder.

🌱 Cabir-il Mağribi’ye göre rüyasında ağrıyan dişine ilaç koyduğunu ya da çektirdiği görülse, bir yerden bir hayra menfaate erişeceğine, bu sayede sıkıntı gam ve stresten kurtulacağına delalet eder.

🌱 Bir kişi rüyasında dökülen dişlerinin yerine geldiğini görse, dargın olduğu yakınlarıyla barışır, aralarında eski yakınlık sevgi ve ülfet tekrar hasıl olur.

🌱 Halid-i İsfahani’ye göre, ağzında tek bir dişi kaldığını görmek, bir seneye kadar ölümün kendisini bulacağına işaret olur. Her bir diş kalan ömürden birer yıla tekabul eder ve on dişten fazla her bir diş kalan ikişer yıl ömre işaret eder demiştir.

🌱 El Vaiz Ebu Said demiştir ki; bir insan alemi menamda (uyku aleminde) dişlerini maden, ağaç, odun, tahta cinsinden olduğunu görse, bu onun öleceğine işarettir.

🌱 Rüyada ağızda hiç diş olmadığını sonradan dişlerin oluştuğunu görmek üç cihetle yorumlanmıştır; birincisi işlerin tebeddülü ve tegayyürü (değişmesiyle), uzun ömürle, işlerini yerli yerinde idare etmekle.

🌱 İbn-i Kesir der ki; rüyasında dişlerinin küçük olduğunun görülmesi güzelliğe iyiliğe hoşluğa, normalden büyük olduğunu görmek de müjdeli bir habere, sevinmeye işarettir.

🌱 Salimi’ye göre ise rüyasında birisinin dişi elbisesine, kucağına, eteğine ya da eline düşse bu rüya iki şekilde yorumlanır; hamile kadının doğum yapmasıyla, istifade edeceği bir mala mülke erişmekle. Rüya sahibinin evinde hamile bir bayan var ise onun selametle ve kolaylıkla doğum yapar. Düşen diş üst çeneden ise, çocuğun erkek; eğer alt çeneden ise çocuğun kız olacağına işaret eder.

🌱 Başka bir yoruma göre dişlerin kucağa, ele düştüğünü görmek on cihetle tabir edilir.
1- Mal elde etmekle
2- Zürriyetin artmasıyla
3- Akrabaların toplanacağı bir mekanla
4- Borçlardan kurtulmakla
5- Yeni bir atakla kaybettiği malını servetini geri kazanmakla
6- Hayatının otuz iki sene olmasıyla
7- Bir maddi ödeme yaparak borçtan kurtulmakla
8- Bir takım maddi sorumluluklar nedeni ile malının azalmasıyla
9- Çalışıp çaba sarf ettiği işten başkalarının karlı ve kazançlı çıkmasıyla
10- Ölen evlatların yerine yenilerin doğmasıyla

🌱 Rüyada dişlerin camdan olduğunu görmek hayırla yorulmamıştır. Lüzumsuz sözleri yüzünden kötü durumlara düşeceğine ve çok sarsıcı bir ölümle sınanacağına işarettir demişlerdir.

🌱 Halktan birisi rüyasında dişinin altından olduğunu görse, evinde yangın çıkması ya da sarılık hastalığına düşeceğine yorumlanır. Rüyayı hitabet ehli bir insan görmüş ise onun için ilim ve güzelliklere yorulur.

🌱 Dişin gümüş olduğunu görmek ise, eline geçecek bir miktar mal sebebi ile çıkacak dedikodular yüzünden zarara uğrar şeklinde tabir edilmiştir.