Milliyetçilik akımının etkileriyle dünya sınırları, ülkelerin statü ve sınırlarında farklı bir boyuta ulaşıldı. Günümüz dünyası siyası haritasını ve ülke sınırlarını belirlemede etkin role sahip olan milliyetçilik akımı artık çok geride kalmış olsada günümüzde hala bu sınırlar etkinliğini korumaktadır. Modern, küresel ve bireycil yaşam modellerinde bile etkisi yıkılamayan gümrük ve sınır sistemleri, ülkeler için büyük önem arz eder.

Gümrük, bir ülkeya dış alım yoluyla giren kişi, birim, mal ve ürünlerin vergilendirilme ve denetlenme durumunu ifade eder. Sınır hattında vergi alınması işiyle uğraşan devlet örgütünü temsil eder. Ayrıca devlet sınırında giriş ve çıkışların denetlendiği, kontrol edildiği yeri ifade eder.

İngilizcede “Customs“, Almancada “Zoll” demektir.

Gümrük İşletme ise ülke sınır kontrollerini sağlayan gümrüklerin, muvzuat ve yasalara uygun olarak yönetilmesini ifade eder. Dışarıdan alım ve satım durumlarına hakim personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür.

Deniz, kara, hava ve demiryolu ile gerçekleşen giriş – çıkış işlemindeki her konunun kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlar. Kaçakçılık ve yasadışı eylemlerin engellenmesini sağlar.

Eğitim Süresi

2 veya 4 yıllık ayrı eğitim statüsü ile ek alternatif sunulur. 4 yıllık lisans düzeyindeki eğitim sonrası gümrük birimlerinde görev alabilirsiniz. Eşit ağırlık puan türüne göre üniversiteler öğrenci kabul eder.

Gümrük İşletme Bölüm Dersleri

İlgili bu alanında gereken deneyim ve bilgiye sahip olabilmeniz için gereken birçok ders bu bölümde okutulmaktadır.

 • Genel İşletme,
 • Ticari İletişim,
 • Mikro İktisat,
 • Genel Muhasebe,
 • Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama,
 • Gümrük Mevzuatı,
 • Türk Dış Ticaret Rejimi,
 • Uluslararası Taşıma ve Depolama,
 • Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri,
 • Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi,
 • Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar,
 • Lojistiğin Temelleri,
 • Gümrük İşletmeciliği,
 • Uluslararası Ticaret Hukuku,

Tüm bu dersleri 8 yarı dönem içerisinde almanız ve başarıyla tamamlamanız gerekir. Mezun olan öğrenciler “Gümrük İşletme Lisans Diploması” alarak “Gümrük Müşaviri” unvanı kazanır.

İş Olanakları ve Çalışma Alanları

Ülkemizin sınırları birçok ülkeye göre oldukça geniş ve birden fazla sınır kapısı bulunuyor. Her ülke ile ayrı ayrı komşuluğumuz söz konusudur. Jeopolitik durumumuz münasebetiyle deniz, hava, demiryolu ve karayolu üzeri ülkeler arası geçişlerde işletmeler mevcuttur. Bu yüzden geniş iş olanağı bulunan üniversite bölümüdür.

Gümrük İşletme Bölümünden mezun olmanız durumunda çalıştığınız birime bağlı olarak aşağıdaki unvanlarla ilgili meslek alanında görev yapabilirsiniz;

 • Gümrük Müşaviri,
 • Sigortacı,
 • Dış Ticaret Uzmanı,
 • Gümrük Müfettişi,
 • Kambiyo Görevlisi vb.

Ayrıca bazı asistan ve yol yardım birimlerinin Gümrükle ilgili bölümlerinde görev yapabilirsiniz.

Çalışma alanlarını sıralayacak olursak;

Havalimanları, sınır gümrükleri, demiryolları, merkezi ofis ve asistan firma büroları, Uluslararası çalışan firmaların dış ticaret bölümleri vb.

Gümrük İşletme Yorumlama

Ülkemize gelen çok sayıda yabancı araç ve taşıt bulunuyor. Bu araçların birçoğu yeni model olması bakımından ülkemizde yapılamıyor veya parça gelmesi çok uzun sürüyor. Bu yüzden birçok yabancı uyruklu turist ve araç sahibi, aracın transport edilmesini talep ediyor. İşte bu hususta gümrükleme işlemi devreye giriyor. Aracın pasaporttan düşürülmesi, yurtdışına nakli vb. süreçlerde etkin rol oynayabilecek alanlarda görev yapabilirsiniz.

Aynı şekilde araçların kaza yapması veya arızalanması durumunda yapılması olanaksız veya masrafı araç fiyatını aşan durumlarda araç sahipleri araçları gümrüğe kati terk olarak bırakabilmektedir. Bu süreçte de işlev sağlayan birçok şirket ve özel sigorta yahut asistan firma bulunuyor. Bu firmaların gümrükleme, kati terk birimlerinde göre yapabilirsiniz.