Sinema ve Televizyon hayatımızın son zamanlarında en önemli iletişim, eğlence, eğitim ve aktarım araçlarının başında geliyor. Televizyon ve Sinema artık kendi başınan birer sektör ve milyonlarca kişiye iş olanağı sunuyor. Sinema ve Televizyon bölümü de bu sektörün büyüyen dünyasında önemli role sahip. Bölüm hakkında detaylara değinmeden önce kısaca “Sinema” ve “Televizyon” kavram ve işlevleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

Kavramsal ve İşlevsel Olarak Sinema ve Televizyon

Sinema sanatı, kamera aracılığıyla elde edilen görüntülerin ışık vesilesiyle beyaz perdeye yansıtılmasını ifade ediyor. Yansıtılan eser ise film olarak adlandırılıyor. Sinema salonları, televizyon kanalları ve cihazları yahut çeşitli bilgisayar, projektör vb. teknolojik cihaz ile izlenebiliyor. Fransızca kökenli “cinéma” sözcüğünden alıntıdır ve dünya dillerine geçmiştir. Eski Yunan dilinde “hareket” anlamına gelen “kínema (κίνεμα)” sözcüğüne temel kökeni dayanmaktadır.

Televizyon sözcüğü de Fransızca “uzak-görüş” anlamına gelen “télévision” sözcüğünden dünya dillerine geçmiştir. Temel sözcük kökeni ise Eski Yunanca “uzak” anlamına gelen “têlos (τῆλος)” ve Latince “görme” anlamına gelen “visio” kelimelerinin birleşimine dayanıyor. TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından televizyon sözcüğü için uzgöreç ve uzgörüm sözcükleri önerilmiştir. Ayrıca Kırgızca Sınalgı sözcüğünün kullanımı da gündem olmuştur. Fakat yine de en yaygın kullanım TV (televizyon) şeklindedir.

İşlevsellikleri bakımından değerlendirirsek; televizyon (TV) elektromanyetik dalga halinde yayınlanan görüntü ve sesi ifade eder. Ekran ve hoperlörlü elektronik alıcılar vesilesiyle oluşturulan film ve görüntünün karşı tarafa aktarılma sistemidir. Günümüzde en önemli haberleşme araçlarının başında TV geliyor.

Sinema ve Televizyon Bölümü

Temel amacı sinemacılık ve televizyon endüstrisi, sektörü için nitelikli personel yetiştirmek olan bölüm, aynı zamanda sektörüe fayda sağlayacak araştırma ve incelemeler de yapmaktadır.

Eğitim Süresi ve AKTS Hakkı

Bu bölümü tercih ederseniz dört yıl eğitim göreceksiniz. 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Mezun olabilmek için 240 AKTS hakkınızı da doldurmalısınız.

Bölüm Dersleri

Bu bölümü tercih ettiğinizde aşağıdaki bölüm derslerinden sorumlu olacaksınız.

 • İletişime Giriş,
 • Sosyoloji,
 • Sinema ve Televizyonda Ses Tekniği,
 • İletişim Kuramları,
 • Televizyon Teknik Temelleri,
 • Sanat Tarihi,
 • Sinema ve Televizyonda Video Tekniği,
 • Sinema ve Televizyonda Kamera ve Aydınlatma Teknikleri,
 • Basın ve Yayına Giriş,
 • Görüntü Estetiği vb.

İş Yapısı ve İş Olanakları

Artık en hızlı gelişen ve çok uzun yıllar varlığını koruyacak gibi görüne bu sektör, bölüm mezunlarına ciddi düzeyde iş imkanı tanıyor. Meslek hayatınız entellektüel biçimde ilerleyebilir. Hem popüler bir kişilik kazanabilir, hem meşhur olabilirsiniz. Ünlü bir sinemacı olmanız muhtemeldir. Ancak bu bölüm aktrist ve aktör yetiştirmiyor. Yani oyuncu olacağım hayallerine kapılmayın. Oyuncu olmak gibi bir hedefiniz varsa farklı bölüm okumanızı tavsiye ediyorum.

Yöneticilikten şefliğe, denetleyiciye vb. çeşitli alanlarda iş bulabilirsiniz. Şöyle iş unvanlarınızı evvela listeleyelim.

 • Görüntü Yönetmeni,
 • Sanat Yönetmeni,
 • Işık Şefi,
 • Kameraman,
 • Fotoğrafçı,
 • Yönetmen vb.

Birçok alanda iş bulabileceğiniz bir üniversite bölümü okuyacaksınız. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve televizyon kanallarında çalışabilirsiniz. O halde çalışabileceğiniz ve iş bulabileceğiniz alanlardan bazılarını sıralayalım.

 • Televizyon kanalları,
 • Sinema ve dizi endüstrisi,
 • Medya kuruluşları,
 • Film sektörü,
 • Reklamcılık sektörü,
 • Pazarlama ve video – fotoğraf ajansları vb.