Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir?

Zaman öyle bir hal aldı ki, “bilişim” artık hayatın tam merkezinde yer aldı. Yaşamın sürdüğü her noktada çok sık başvurduğumuz alan oldu. İnternete birçok hizmet, faaliyet ve veri taşındı. Hal böyle olunca kuşkusuz Adli alanlar da, kişisel bilgiler de dijitalleşerek İnternet ortamına ve bilişim alanına dahil oldu. Fakat bu durum aynı zamanda birtakım tehlikeler de doğurdu. Kişisel bilgiler, şirket veya önemli sırlar, veri ve özel görüntü, bilgi ve materyaller de kuşkusuz İnternet ortamına girdi. Üçüncü şahısların da erişimine müsait hale geldi. Kötü niyetli kişiler tarafından da istismar edilebilecek bir yapı oluştu. Kısacası siber suçlar da yaygnlaştı. Böyle bir suçun kanıtlanması, ceza birimlerine aktarılması için de elbette uzman bir birim gerekti. İşte bu amaçla Adli Bilişim Mühendisliği kuruldu. Bu bölüm işte bu amaçla var.

Adli Bilişim Mühendisleri, bilişim suçlarını tespit etmek ve ayrıca önlemek için çalışmalar yürütür. Vatandaş ve devletin faydasını göz önünde bulunduracak önlemler alır. Bu bölümde bu amaca hizmet edecek uzman personel yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir. Toplam 8 dönem, 4 yıl eğitim süresi vardır. Ayrıca bu süreç içerisinde 240 AKTS haklarımızı doldurmamız gerekiyor.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Dersleri

8 dönem boyunca alacağımız dersler, bizi adeta bir beyaz yakalı Hacker yapacak türdendir. Siber suçlarla mücadelede ciddi yöntemler öğretecek yapıdadır. Aynı zamanda iyi bir de yazılımcı olmamızı sağlar. Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm öğrencilerinin göreceği bazı dersler şunlardır;

  • Bilgisayar Sistemleri,
  • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,
  • Algoritma ve Programlama,
  • Bilgi Güvenliği ve Şifreleme Teknikleri,
  • Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri,
  • Veri Yapıları,
  • Ağ ve Sistem Güvenliği,
  • Programlama Dilleri,
  • İnternet ve E- Ticaret Güvenliği,
  • Adli Bilişim Kanunları

Çalışma ve İş Olanakları

Bu bölümden mezun olan her öğrenci, “Adli Bilişim Mühendisi” Unvanı kazanır. Başta devlet kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok özel birim, kurum ve kuruluşta iş olanağı vardır.

Ülkemizde iş olanağı iyi düzeyde olan bölümler arasındadır.

NOT: Devlet kurumlarına atanabilmek ve görev alabilmek için KPSS sınavından yeterli puan alınması gerekmektedir.