Arkeoloji̇, Türkçe karşılığıyla “Kazıbilimi“, farklı metodlar uygulanarak ortaya çıkarılan kültürel, sosyolojik, coğfrafi, etnolojik ve tarihi eserlerin incelendiği bilimdir. Çeşitli tarihi, kültürel birçok eser, yapıt ve çalışmanın araştırıldığı, incelendiği alanı “Arkeoloji” bölümü olarak nitelendiriyoruz.

Arkeoloji ve sanatsal öğelerin, eser ve yapıtların incelenip ele alındığı, bu alanda uzman personelin yetiştirildiği “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” bölümü, Üniversitelerde önemli yere sahiptir. Kültür, tarih, sanat ve müze materyallerinin keşfedilmesi bu bölüm sayesinde daha da uzmanlaşmıştır. Bu eserlerin incelenmesi ve korunması bu bölüm çalışmaları sayesinde bir kademe daha ileriye götürülmektedir.

Bu üniversite bölümünün en temelde amacı ise uzman personel yetiştirmenin yanı sıra çeşitli bölgelerde binlerce yıl evvel yaşamış medeniyet ve insanların henüş keşfedilmemiş, aydınlığa çıkarılmamış eserlerini, alet ve malzemelerini, kültürlerini ortaya çıkarmaktır.

Bölümün Eğitim Süresi ve Diploması

İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermekte olup, 4 yıllık eğitim süresi bulunur. Sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Lisans statüsünde eğitim verilmektedir. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden başarıyla mezun olan adaylar “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Bölüm Dersleri

 • Mimari Çizim,
 • Osmanlıca,
 • Eski Mısır Sanatı ve Arkeolojisi,
 • Görsel Kültürün Anlaşılması,
 • Sanat Tarihi ve Görsel Kültür,
 • Eski Yunanlar ve Romalılar
 • Anadolu Arkeolojisi,
 • Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları,
 • Müzecilik Çalışmaları,
 • Eski Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi,
 • Osmanlı Dönemi Sanatı ve Arkeolojisi,

Bölüm İş Alanı ve Olanakları

Öncelikle şunu belirtelim; Bu bölüm de Arkeoloji Bölümü gibi ülkemizde geniş iş alanına sahip değildir. İlerleyen zamanlarda durum ne olur bilemeyiz. Fakat şu an iş olanakları kısıtlı ve bir süre daha bu şekilde yön bulacak, diyebiliriz.

Şayet farklı alanlarda eğitim alır ve yetenek, bilgi ve becerilerinizi çeşitli alanlar ile şekillendirirseniz akademik anlamda üniversitelerin ilgili bölümlerinde kariyer yapma imkanı bulabilirsiniz. Formasyon almanız durumunda, KPSS’den de yeterli puan alıp atanabilirseniz MEB’e bağlı okullarda “Tarih Öğretmeni” olarak görev yapabilirsiniz.

Bunların haricinde kazı alanı olan bölgelerde, ilgili kurum ve organizasyonlarda görev alabilirsiniz. Sergi çalışmalarında görev yapabilirsiniz. Kapsamlı çalışma ve yeterli sermaye bulabilirseniz kendi serginizi açabilirsiniz.

Tavsiye: Arkeoloji ve Sanat Tarihine özel ilginiz yoksa ve gelecek için meslek endişeniz varsa bu bölümü tercih etmeyin, derim.