Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, insanın fizyolojik ve psikolojik olarak kapasitesini spor alanında en verimli biçimde kullanabilmesi için yönlendirilebilen ve kapasiteyi geliştirici teknik ve yöntemlerle uygulayabilen sporcular ve spor eğiticileri yetiştiren bölümdür. En kısa haliyle beden eğitim alanında sporcu niteliğe sahip eğitmen ve öğretmen yetiştirme programıdır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Dört yıllık eğitim süresince spor ve beden eğitimi alanına yönelik dersler okutulmakta olup, bu doğrultuda spor biyolojisi, uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilk yardım ilkeleri, spor psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca bölümün başlıca dersleri arasında egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan birtakım spor dersleri yer almaktadır.

Genel Olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri:

 • Spor Bilgisine Giriş,
 • Anatomi,
 • Fonksiyonel Anatomi,
 • Fizyoloji,
 • Bilgisayar,
 • Basketbol,
 • Voleybol,
 • Hentbol,
 • Atletizm,
 • Serbest Jimnastik,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • Türk Dili,
 • Ritmik Eğitim ve Jimnastik,
 • Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca),
 • Beden Eğitimi Spor Sosyolojisi,
 • Antreman Bilgisi,
 • Cankurtaran,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Hareket Bilgisi,
 • Rekreasyon Liderliği,
 • Eğitim Psikolojisi,
 • Beden Eğitimi Spor Tarihi,
 • Halk Oyunları,
 • Genel Öğretim Metotları,
 • Ölçme ve Değerlendirme,
 • Seçmeli Spor Dalı,
 • Spor Masajı,
 • İstatistik,
 • Sağlık Bilgisi ve Beslenme,
 • Özel Öğretim Yöntemleri,
 • Eğitim Sosyolojisi,
 • Biyoloji,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Unvanı ve İşleri

Bu bölümden mezun olanlara genel itibarıyla “Antrenör” unvanı verilmektedir. Türkçe karşılığı “Çalıştırıcı” olan çalıştırıcı, unvanı bu bölüm mezunları için kullanılmaktadır.

Antrenörler (Çalıştırıcılar), bireylerin hangi spor türüne ne düzeyde yatkın olduğunu saptamak, bireysel yetenekleri doğrultusunda onları eğitmek ve toplumu spora teşvik etmek gibi temel görevleri bulunur. Eğitim kurumlarında “Beden Eğitimi Öğretmeni” unvanıyla görev yapmaktadırlar.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları

Spor Eğitimcileri (Antrenörler), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, kuruluşlar başta olmak üzere üniversitelerde, okullarda, spor merkezlerinde ve spor kulüplerinde görev yapabilmektedir. Temel görevleri spor alanında eğitim vermektir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm mezunları, Beden Eğitimi Öğretmenliği mesleğinin haricinde farklı kurum, kuruluş ve şirketlerle spor kulüplerinde monitör, masör, geliştirici, çalıştırıcı, idareci, uzman, sporcu gibi unvanlarla görev yapabilmektedir.