Beslenme ve Diyetetik Bölümü, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkeler ışığında sağlığın korunması, hastalıkların iyileştirilmesi çabasına bağlı olarak uygulama alanı barındıran insan gücünü yetiştiren bölümlerdendir. Bu bölümde diyetetik ve beslenme uzmanı yetiştirildiği gibi, aynı zamanda ilgili alanlarda araştırmalar da yapılmaktadır.

Diyetisyen olarak bu bölüm mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir. Ayrıca yataklı tedavi kurumları, diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği gibi meslekler bu bölümün şaheseridir. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışma, beslenme eğitimcisi ve öğretmeni olarak da çalışma olanağı mevcuttur. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alınabilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Amacı

Bu programın temel amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkeleri sağlığı korumak, hastalıkları iyileştirmek için çaba sarf eden uzman kişiler yetiştirmektir. Ayrıca beslenme alanıyla ilgili araştırmalar yapmaktır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Okutulan Dersler

Temelde kimya, biyoloji, fizik, istatistik ve matematik dersleri vardır. Elbette ki, psikoloji, sosyoloji gibi dersler de büyük önem arz eder. İlaveten beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji ve anatomi gibi derslerin yanı sıra mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi dersleri tüm eğitim süresi boyunca okutulmaktadır. Diğer önemli dersler ise şunlardır; besin kimyası ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisidir. Üçüncü yılsonunda ise sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlık merkezlerinde 6 haftalık halk sağlığında beslenme stajı mevcut iken, son sınıfta ise bir yıl boyunca hastane ve kurumlarda beslenme stajı mevcuttur.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Okuyacaklarda Olması Gereken Nitelikler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, kuşkusuz biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile ilgili önemli bir bölümdür. Bu nedenle bu bölüm okuyacak kişilerin doğa bilimlerine merakı olması gerekir. Ayrıca sabır, işbirliği kurabilme, düşünceleri başkalarına ustalıkla aktarabilme gibi yetenekler gerekmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Dört yıl süren eğitim sonunda tüm mezunlara “Diyetisyen” unvanı verilmektedir. Başarılı öğrenciler, beslenme ve diyetetiği ile beraber biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sağlığı v emetabolizma dallarında lisansüstü eğitimine devam edebilmektedir. Hastane, okul, yurt, endüstri, kumu kurum ve kuruluşlarında görev yaparlar. Beslenme planlaması yapar, uygulanmasını sağlarlar. Tedavi diyetisyenleri, hasta durumuna göre uygun diyet planlaması yapmaktadır. Bu bölüm mezunları gıda ve beslenme alanında eğitimci, danışman ve uzman kişilerdir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Çalışma Alanları

Dört farklı grupta çalışma alanları bulunur. Bunlar;

  1. Diyetisyenlik: Sağlık kurum kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapılabilmektedir.
  2. Toplu Beslenme: Toplu beslenme yapan kurumlarda çalışılabilmektedir.
  3. Beslenme Eğitimcisi ve Öğretmen: Eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
  4. Araştırma Görevlisi: Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Türkiye Şartları

 Türkiye’de yeni gelişmekte olan bölüm ve mesleklerdendir. Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastane ve kamu – endüstri kuruluşlarında diyetisyen unvanıyla çalışma olanağı mevcuttur. İyi yetişmiş ve kendini geliştirmiş diyetisyen adaylarının iş bulması kolay olmaktadır.

Staj Durumu: Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezuniyetinde zorunlu staj bulunmaktadır.

Ayrıcalık: Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından faydalanabilmekte, DGS ile bu bölüme geçiş yapılabilmektedir.