İnsan aklının alabileceği her türlü gerçek olgu ve ilkelerin tümüne verdiğimiz “Bilgi” adlandırması, bir konu veya iş üzerine öğrenilen ve öğretilen her şeyi kapsıyor. Günümüzde ise bilgi, en değerli unsur ve öğe olarak kabul ediliyor. Gelişen teknoloji ve ağ sistemleri sayesinde bilginin güvenliği de önem kazanmıştır. Yaşanan bu gelişme ve yenilikler, teknoloji ve bilimin hammaddesi olan bilgiyi hem kıymetli hale getirmiş, hem de güvenliğinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır.

Her an durmaksızın yeni bir bilgi üretildiği gibi, mevcut bilgi işlemesi de dijital ortamlarda işleniyor. İşlenen bilgi hizmete sunuluyor veya üretim aşamasına giriyor. Bilgi, kişinin kimlik bilgileri, kişisel verileri, şirket veya devletlerin, kurumların çeşitli bilgilerini de kapsıyor. Bu yüzden 3. şahıs veya birimlerin görmemesi gerekiyor. Değerli olan her şeyın alıcısı olduğu gibi çalıcı hırsızları da oluyor. Hal böyle olunca bilgi güvenliğinin de sağlanması zaruriyet gerektiriyor.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, bu alanda uzman personel yetiştirmek üzere eğitim – öğretim hizmeti sunan üniversite bölümlerindendir. Ayrıca birçok birim ve devlet kuruluşunun veri güvenliğinde de geliştirici ve destekleyici faaliyet içerisindedir.

Bilgi Güvenliği Bölüm Dersleri

  • Siber Güvenliğe Giriş,
  • Bilgi Teknolojilerine Giriş,
  • Güvenlik Olay Yönetimi,
  • Sayısal Analiz ve Algoritmalar,
  • Çoklu Programlama Dili,
  • Veri Tabanları ve SQL Dilleri,
  • Güvenlik Ürünleri İzleme,
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi,
  • Güvenlik Ürünleri Yönetimi,
  • Web Programlama Altyapıları,

2 yıllık önlisans kapsamında yukarıdaki dersler verilmektedir. DGS (Direk Geçiş Sınavı) ile 2 yıllık önlisanstan 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yapılabilmektedir. Bu kapsamda ise aşağıdaki derslerin de alınması gerekmektedir.

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,İstatistik,İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Fizik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği…

Bölüm İş Alanı ve Olanakları

Başta devlet kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok özel şirket ve kurumun en temel ihtiyaçları arasında bilgi güvenliği geliyor. Dolayısıyla bu alanlarda bilgi güvenliği uzmanı veya personeli olarak görev yapmak mümkün. IT departmanında gerekli çalışmalarda görev alabilirsiniz.