İşletme bilimi, işletmelerin kuruluşunu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanmasını ve üretilen mal – hizmetlerin pazarlanmasıyla sistemin örgütlenip yönetilmesini, mali vakaların izlenmesini kapsamaktadır. İşletme Bölümü, tüm bu süreçleri öğrencilere benimsetmek ve bu alanla ilgili eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

İşletme Bölümünde Okutulan Temel Dersler

İşletme Bölümünde temelde okutulan dersler arasında Mikro iktisada Giriş, Davranış Bilimleri, Yönetim İlkeleri, Üretim Stratejisi ve Üretim Sistemi Tasarımı gibi dersler yer alır. Ayrıca Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim ve Yönetim Bilgisi Sistemleri gibi bölüm dersleri okutulmaktadır.

İşletme Bölümü Okuyacak ve Bu Mesleği Yapacak Kişilerde Olması Gereken Özellikler

İşletme bölümü okuyacak kişilerde girişimcilik ve yenilikçilik ruhu olmalıdır. Analitik düşünme temel özellikleri arasındadır. İş yaşamı ve üniversite hayatı içerisinde faydalı olacak girişimcilik ruhu bu bölümün olmazsa olmazlarındandır.

İşletme Bölümü Mezunlarının Unvanı

Yaptıkları işe bağlı olarak müdür, yardımcı vb. unvanlar almaktadırlar.

İşletme Bölümü Çalışma Alanları

İşletme Bölümü mezunları, özel sektör başta olmak üzere aynı zamanda devlet kamu kurumlarında satış, pazarlama, muhasebe, finans, satın alma, planlama ve bütçe ile üretim gibi farklı bölümlerde görev yapabilmektedir. Banka, bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri de istihdam sunan alanlar arasındadır. Gerekli koşulların ve belgelerin yerine getirilmesi durumunda serbest muhasebeci, mali müşavir gibi meslekler de işletme bölümü mezunlarına olanak sağlamaktadır.

İşletme Bölümü Eğitim Süresi: 4 yıldır. Ayrıca yüksek lisans, doktora olanağı ile akademik kariyer de yapılabilmektedir.

Staj Durumu: Zorunlu staj uygulaması bu bölümde mevcut değildir.

Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi benzer nitelikte öğrenci değişim programlarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alımı yapılmaktadır.

Her geçen gün yeni onlarca bölümün açıldığı, fakültelere dâhil edildiği akademik bir çağ içerisinde işletme bölümü ise en eski tarihli bölümler arasında yer alıyor. Zaman içinde geri plana itildiği dönemler olsa da çoğu zaman rağbet görmüş bölümlerden olmuştur. İşletme bölümünün KPSS alanında geniş bir olanağı mevcuttur.

Kişisel gelişim hususunda avantajlarla dolu bir bölüm olsa da eğitimi teorik olmasından, her üniversite de mevcut bulunmasından dolayı inanılmaz oranda mezunu mevcuttur. Bu da dezavantajları arasında yer almaktadır.

Yorum: Herkes üniversite okumak zorunda değildir. Hele işletme bölümü okumak zorunda kalındıysa, ebeveynler kızacak olsa da farklı bölümlerde deneyim kazanmayı tercih etmek daha akıllıcadır. Üniversite mezunu kadar işletme mezunu var tabiri söylenebilir.