Psikoloji, ruh bilim olarak bir zamanlar nitelendirilmekteydi. Fakat günümüzde bunun ötesinde bir bilim dalı olarak işlev göstermektedir. Psikoloji bölümü, birçok alanda gelişim ve etkileşim gösteren bölümlerden birisi ki, psikoloji uzmanları geleceğin en çok tercih edilen meslekleri arasında olacaktır. Psikolojinin önemi o denli kavrandı ki, öğretmenlik başta olmak üzere, tıp ve insan ilişkilerinin olduğu tüm mesleklerde artık işlenir oldu. Hemen hemen birçok bölümde psikolojinin dalları ders olarak okutulmaktadır.

Psikoloji Bölümünün Amacı: İnsan davranışlarının gözlem ve deney yöntemleriyle bilimsel biçimde incelenmesini, nedenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan uzman bireyler yetiştirmektir. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı olarak iki dala ayrılmaktadır.

Psikoloji Bölümünde Okutulan Dersler

Temel felsefe, mantık ve istatistikle birlikte sosyoloji gibi dersler en önemli dersler arasındadır. Psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, çocuk, gençlik ve yetişkinlik, yaşlılık alanlarına yönelik psikoloji, fizyolojik psikoloji ve çağdaş psikoloji akımları üzerine konu edinen dersler okutulmaktadır. İlaveten psikolojik testler, zekâ ve kişilik psikolojisi, anormal davranış psikoloji tarzında dersler Psikoloji bölümünde verilmektedir. Uygulamalı dersler de laboratuarlarda ve sahada öğretilmektedir.

Gerekli Nitelikler

Psikoloji bölümüne başvuracak ve bu alanda hayatını şekillendirecek öğrencilerin normal üzeri akademik yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Psikolojiyle birlikte felsefe, sosyoloji ve matematiğe ciddi oranda ilgi duyması gereklidir. Dahası insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip birey olmalıdır.

Psikoloji Bölümü Mezunlarının Unvan ve Yaptıkları

Bu bölümü başarıyla bitirenler “Psikolog” unvanına sahip olurlar. Psikologlar genelde uygulama alanında çalışmaktadır. İyi bir psikolog, çalışmakta olduğu kurum niteliğine göre, ilgilenmekte olduğu bireylere test, döküm (envanter) gibi psikolojik ölçüm araçları kullanmaktadır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gereken ölçüm araçlarını ve de insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirmektedir.

Psikoloji Mezunlarının Çalışma Alanları

Günümüz Türkiye koşullarında psikologlar Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Kreş ve Çocuk Bakımevlerinde ve Huzurevlerinde çalışabilmektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastalıkları birim ve kurumlarında çalışma olanağına sahiptir. Çocuk ıslahevleri, cezaevleri de psikologlarca çalışılabilecek alanlar arasındadır. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev de yapmak mümkündür.

Son devirlerde bazı psikologlar özel olarak kendi iş yerlerini de açmaktadır.

Psikoloji Bölümü Puan Türü: Eşit Ağırlık puan türüyle alım yapılmaktadır.

LYS’de yeterlilik gösteren her talebe bu bölümü okuyabilmektedir.

Staj Durumu: Psikoloji bölümünde zorunlu staj vardır. Bir yaz dönemi en az 20 iş günü olmak kaydıyla staj yapılması zorunludur.

Yurtdışı-Yurtiçi Programları (Erasmus, Farabi, Mevlana): Erasmus ile yurtdışındaeğitim deneyimi kazanabileceğiniz bölümlerdendir. Ayrıca Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Tayvan gibi ülkelerde de okuma olanakları mevcuttur.

DGS: Psikoloji bölümü, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile öğrenci alımı yapmamaktadır.