ÖSYM tarafından hazırlanmış ÖSYM Kılavuzuna göre TM-3 puan türüyle öğrenci alımı yapan bölümlerden birisi de Sosyal Hizmetler Bölümüdür. Bu bölümde öne çıkan bazı üniversiteler, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi vb.’dir.

Sosyal Hizmetler Bölümünün Eğitim Amacı: Sıkıntı içerisindeki toplum ve bireylerin toplumda kendilerine sağlanan imkânları, kendilerinin sahip olduğu olanakları en doğru, etkili ve iyi biçimde kullanabilmelerine yardımcı olacak yöntemler hakkında eğitim – araştırma ve öğretim sunmak temel gayedir.

Sosyal Hizmetler Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler ve Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 4 yıl.

Sosyal Hizmetler Bölümünde Ekonomi, Siyasal Bilimler, Sosyal Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji gibi dersler okutulmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Sosyal Hizmetlere Giriş, Mülakat Teknikleri, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Alanları, Aile ve Çocuk Refahı, Sosyal Sorunlar ve Suçluluk gibi birtakım sosyal hizmet kapsamındaki dersler okutulur. Verilen eğitim ve öğretimlerde uygulamalı öğretme ve ilaveten staj uygulaması bulunmaktadır. Verilen bu eğitimlerin %40’ını uygulamalar oluşturmaktadır.

Sosyal Hizmetler Bölümünde Okuyabilmek ve Bu Alanda Çalışabilmek İçin Gereken Nitelikler

Her mesleğin ebetteki birtakım özellik ve gerektirdiği unsurları vardır. Sosyal Hizmetler Bölümü için de bazı nitelikler söz konusudur. Sosyal Hizmetler Uzmanları, kişisel ve toplumsal sorunlara derinden ilgi duymalı, sürekli kendini ve sosyal anlayışı geliştirecek yapıya sahip olmalıdır. Lider kişilikli, sosyal yönü kuvvetli bireylere uygun mesleklerdendir. Adeta, “Sanat Toplum İçindir.” İlkesini benimsemiş olmalıdır.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları ve İşleri ve Çalışma Alanları

Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, DPT, Rehabilitasyon Merkezleri ve Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri temel çalışma alanlarının başında gelir. Körler ve Sağırlar için açılmış okul ve eğitim kurumları, çocuk yuvaları, cezaevleri, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri ya da ıslahevleri, nüfus planlama alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da çalışabilecekleri iş olanları arasındadır.

Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olanlar “Sosyal Çalışmacı” veya “Sosyal Hizmetler Uzmanı” unvanı kazanmaktadır. Korunmaya muhtaç çocuk, yaşlı, genç, sakat, suçlu, yoksul, hasta ve işsizler için sorunlarının çözümünde bireysel, mesleki, kişisel bilgi ve beceri kazanımı, rehberlik konuları ve daha fazlası için yardımcı olabilecek faaliyetler göstmek Sosyal Çalışmacının görevleridir. İşçiye iş bulma konusunda yardımcı olmak, mülakat ve CV hazırlama konusunda destek olmak, bu mesleğin görevleri arasındadır. Sakatlara, yaşlılara sosyal destekler sunmaya yönelik görevleri bulunur. Adeta toplumun görünmeyen yüzündeki koruyucu ve rehber perileri denilebilir.

Sosyal Hizmetler Nedir?

2014 yılında onaylanmış tanıma göre;

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”[1]

Tercihçi Yorumu: KPSS ile ataması düşük bölümlerdendir. Oldukça fazla bölüm açılması, nüfus artışı ve toplumsal refah-yaşam kalitesi ekseninde ilgi, rağbet düşüklüğü atama durumunu da olumsuz etkilemektedir. Öyle ki, özel sektörde dahi önemsenen alan ve mesleklerden değildir. Hâlbuki refahı yüksek, yaşam kalitesi yüksek ülkelerde başlıca meslekler arasındadır.

Sosyal Çalışmacılar (Sosyal Hizmetler Bölüm Mezunu), toplumun dezavantajlı, ötekileştirilen ve adeta damgalanmış kitlesine hitap etmektedir. Çalışmasının ilgi odağında bu kişiler yer alır. Acı çeken, ezilen, yalnız, çaresiz, muhtaç, toplumsal değerden yoksun kişilerdir. Zihinsel, duygusal ve hissel ciddi yorgunluk veren mesleklerdendir. Ancak toplumun unutulup, önemsenmeyen ama an büyük açığı olan, adeta kanayan yarası olan bu grubu yöneten, topluma kazandıran sosyal çalışmacılar, adeta toplumun kanayan yarasını durdurmaktadır. Bu denli önemli bir meslek erbabı kuşkusuz en değerli ve kutsal mesleklerdendir.

NOT: Sosyal Hizmetler Bölümü başta olmak üzere, artık neredeyse tüm bölümler için kabul edecek bir gerçek var. O da, hemen okuyayım ve devlet dairelerine atanayım devrinin kapanmış olduğudur. Artık öyle bir dünya Türkiye şartlarında söz konusu değildir.

Maaş Durumu: Gerek devlet, gerek özel kuruluşlarda hafife alınmayacak oranda maaş alabilmektedirler. 2016’da 2850 – 4000 arası iken, 2018 yılında bu aran 4000 ve üzeri oranlara yükselmiştir. Her geçen günde artmakta ve toplumsal döngüde ideal maaş alanlar arasındadır.

Açık Öğretim Durumu: Açıktan Erzurum Atatürk Üniversite bünyesinde Sosyal Hizmetler Bölümü okumak mümkündür.


[1] Site: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, hacettepe.edu.tr. Erişim: 27.01.2019