Tarih, insan eylemlerinin ve düşüncelerinin gelişimini, maddi – manevi sebep ve gerekçelerini, bu nedenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen, açıklayan disiplindir. Tarih bölümünde geçmişe ve hala var olan toplumsal, siyasi olaylar incelenmekte, oluş nedenleriyle birlikte ilişkileri üzerine de araştırmalar yapılmaktadır. Bu bölümün temeli geçmiş vaka ve unsurlara, bunların açığa çıkarılmasına odaklıdır.

Tarih Bölümünü Gayesi: Toplumsal, düşüncesel, siyasi ve birçok açıdan geçmişe dair konuları, olayları incelemek, açığa çıkarmak ve bu alanda yeterli bilgi beceriye sahip uzman kişiler yetiştirmektir.

Tarih Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarihi gibi dersler okutulmaktadır. Türk Tarihi, bir bütün olarak ele alınıp, farklı dönemleri bir bütün dâhilinde incelenir.

İyi Bir Tarihçide Olması Gereken Nitelikler

Tarih alanında görev yapmayı arzulayan kimse, evvela tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefe konularına ilgili olmalıdır. Bu alanda gerçek manada ilerlemek için Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra batı dillerinden de en az bir tane bilmek ve ilaveten sosyal bilimler alanında yetişmiş olmak gerekir. Kişi, geniş bir kültürel birikime, üstün akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya sahip olmalıdır. Ayrıca iyi düzeyde yazma yeteneğine sahip olmalı, belge toplama, değerlendirme ve uzun süre çalışma gibi durumlarda becerikli olmalıdır. Ayrıca sabırlı, çalışmaktan bıkmayan kimseler olunmalıdır.

Tarih Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Tarih bölümünden mezun olan kişiler “Tarihçi” ya da “ Arşivci” unvanıyla anılırlar. Bir tarihçi ve arşivcinin yaptığı temel işler şunlardır;

 • Geçmiş olayları, kurumları, fikirleri ve insan betimlemeleri için geçmişe dair tüm yayınlanmış ve yayınlanmamış kayıtları, kitabeleri, mektup, anı ve mahkeme kayıtlarını olabildiğinde ilk kaynaktan toplar.
 • Derlenen bilgilerin doğruluk ve ifade ettikleri etki açısında değerlendirir.
 • Olayları oluş sırasına koyup, olaylar arası sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların doğruluk ve geçerlilik düzeyini yorumlar.
 • Bulguları gerçeğe bağlı kalmak koşuluyla yansız tutum sergileyerek açık ve en öz biçimde raporlar.
 • Arşivci olarak gelen tüm belge ve kaynakları arşivler.

Tarihçi ve Arşivcileri Çalışma Alanları

Tarih Bölümü mezunları, Üniversitelerin tarih bölümlerinde akademisyen olarak ilerleme şansına sahiptir. Bu bölümlerde de, Lise, ilköğretim ve daha birçok okulda tarih öğretmeni olarak görev yapmak mümkündür. Fakat ülkemizde halen tarih öğretmenlerine pek bir ilgi olmadığı gibi gereksinim de duyulmamaktadır. Bu da atama ve iş olanağını yok denecek kadar düşürmektedir. Tarih bölümünden mezun olup, iyi bir yerde iş bulabilmek için iyi düzeyde Osmanlıca, Türkçe, Arapça ve kaynak tarama-paylaşımı için İngilizce veya Almanca bilmek, sosyoloji ve sosyal bilimler alanında iyi bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Arşivci olarak tapu dairelerinde, TBMM’de, adliye ve benzeri kurumlarda iş bulma imkânı vardır. Tarihi mekân tanıtımı ve rehberlik alanında turist rehberi olarak da çalışabilmektedirler.

Tarih Bölümünü Tercih Etmek

“Hangi Bölümü Okumalıyım?” diye sormak her lisa mezunu öğrencinin doğal hakkıdır. Ancak doğru ve geçerli yanıtı vermek ise ebeveyn ve uzman kişilerin yegane sorumluluğunda olduğu görevidir. Ne yazık ki, birçok öğrenci uzman ve ebeveynlerin gerek bilgisizliği, gerek ilgisizliği yüzünden doğru yönlendirilememektedir. Tarih bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin ilk alacakları yanıtlar sabittir;

 • Tarih bölümünde iş yok ki,
 • Tarihçi olarak gelecek yok.
 • Tarih gelecek vaat etmiyor.
 • İş sahası çok dar bir bölüm.
 • Tarih okumak, boşa okumaktır.
 • Tarih yazmayın! Bu bölüme gelmeyin!

Bu ve benzeri sözü duymak olasıdır. Olumsuz bu söylemler bir kenara, bir de öğrencinin zihninde bir sürü soru belirmektedir. Bunlar;

 • Tarih bölümünü istiyorum ama herkes boşa okursun diyor. Ne yapmalıyım?
 • Tarih bölümü nasıl? Okuması kolay mı?
 • Tarih bölümü zor mu?
 • Tarih bölümü okunur mu?
 • Tarih bölümüne sizce gitmeli miyim?
 • Puanım şu kadar, tarih bölümü gelir mi?
 • Tarih bölümünden sadece öğretmen mi olunuyor?
 • Tarih bölümünü tercih etmeli miyim? Vb.

Olumsuz söylem ve öğrencilerin zihnindeki soruları bir bütün olarak ele alalım. Öncelikle kişi tarihi sevmelidir. Bu olmazsa olmaz kuraldır. Aksi durumda ne 4 yıl eğitim süreci geçer, ne de bir iş bulabilirsiniz. Ayrıca araştırmaya, analiz etmeye de yatkın olmak gerekir. Bu iş bulma olanağınızı olumlu etkileyecek, olayları kavramanızı kolaylaştıracaktır.

Eğer tarihi seviyorsanız, tarihle ilgileniyorsanız Tarih Bölümünü okumalısınız. Severek yapılan her iş başarı getirir. İş bulma ihtimalinizi de artırır. Araştırmayı ve incelemeyi, değerlendirmesi seven herkes için tarih bölümü kolaydır.

Tarihi seven herkesin muhakkak tercih etmesi gereken bölümdür. Ama unutulmamalıdır ki, hobi ve ek ilim öğrenimiyle de tarihi öğrenebilirsiniz. İlla bu bölümü okumak zorunda da değilsinizdir.

Tarih Bölümünün Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Tek Avantaj: Kişinin ve toplumu gelişiminde olmazsa olmaz konudur. Bireyselliğinizi ve yaşam kalitenizi artıracak bir bölümdür. İlmen refah yükseltecek yegâne bölümlerdendir. Makineye tutsak olmaktan korur.

Tek Dezavantaj: İŞ, Türkiye şartlarında iş bulma olanağı en düşük ve zorlu bölümlerdendir. Kişinin farklı yönleriyle kendini geliştirmiş olması, dil bilgisi ve ek yetenekleri olması gerekmektedir ki, iyi ve kolay bir iş bulabilsin.

Tercihçi Yorumu: Kendinde tarihçi yeteneği olmayan, dil ve bilgi öğrenimine yatkınlığı olmayanların tercih etmemesi gerekmektedir. Çünkü iş alanı zorlu ve kısıtlıdır. Paralı ve zahmetsiz bir iş arayanların okumaması gereken bir bölümdür. Çünkü tarih çok çalışmayı gerektirir.