Programın Temel Amacı: Tanı ve tedavi eyleminde gereksinim duyulan tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek, hastadan talep edilen ilgili tetkik için gereken hazırlıkları yapabilecek, görüntü alabilecek ve benzer süreçleri başarıyla yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip sağlığı yerinde, teknik personel yetiştirmektir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Eğitim-Öğretim Sistemi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü öğrencilerine tıbbi cihazların kullanımı öğretilir. Öğrenciler bu alana hazırlanırken aynı zamanda görev arkadaşlarıyla ve sağlık personeliyle de temel seviyede aynı dili konuşabilecek bilgi düzeyine hazırlanır, bu unsurlar bölümde hedeflenmektedir. Bu yüzden Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerindeki cihazların da teorik bilgisi ve özellikleri eğitim kapsamında yer almaktadır. Uygulamalı eğitimlerle birlikte temel tıp eğitimi de verilmektedir. Kişisel güvenlik ve hasta güvenliği büyük özenle üzerinde durulan konulardandır. Ayrıca bu bölümde temel İngilizce, mesleki İngilizce olarak yabancı dil eğitimi de mevcuttur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü İş Olanakları ve Unvanları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun öğrencilerin staj ve uygulama derslerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Akabinde “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanıyla göreve başlamaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık kuruluşlarında, merkezlerinde radyoloji, nükleer tıp alanlarında ve ışın tedavisi ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Gereksinimi artan ve oldukça fazla talep edilen bölüm ve meslekler arasındadır.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavıyla bu bölüm mezunları, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümüne geçiş yapabilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezunlarının Temel Görevleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Uzman Hekimi gözetimi altında görev yapmaktadırlar. Temel görevleri arasında şunlar vardır;

  • İş organizasyonunun yapılması,
  • Cihazın radyolojik incelemeye hazır hale getirilmesi,
  • Hastanın radyolojik incelemeye hazırlanması,
  • Radyografi çekiminin yapılması,
  • Seyyar cihazlarla radyografi çekiminin yapılması,
  • Film banyo ve baskı işlemlerinin yapılması,
  • Manyetik tınlaşım görüntülemenin yapılması,
  • Mamografi çekimi, Angiografi görüntülemesinin yapılması,
  • Nükleer tıp görüntülemesinin yapılması vb. geniş kapsamlı birçok görev alanı mevcuttur. Ayrıca kullanılan cihazların bakım ve onarımlarından sorumlu olup, temizliğini yapmakla mükelleflerdir. Kalite yönetim sistemi kurallarına uygun çalışmak ve mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak zorundadırlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Çalışma Ortamları

İlgili bölümden mezun olup, bu alanda görev yapacak kişilerin çalışma ortamları genellikle hastaneler ve dispanserlerdir. Çoğu zaman karanlık odada görevlerini yerine getirmektedirler. Sürekli X ışınlarıyla çalışmak zorundadırlar ve bu nedenle birtakım hastalık ve kanserle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle ek izin, erken emeklilik hakları bulunmaktadır. Bazı cihazların ses düzeyi yüksek ve zararlıdır. Bu da birçok hastalık ve kansere yol açmaktadır. İyonik radyasyon etkisi altında kalabilmektedirler. Bu yüzden gerek iş gerek sağlık açısında çalışma saatleri esnektir. Temiz, sıhhî ve iyi havalandırılmış alanlarda olma zorunluluğu bulunur. Bu yüzden dikkatli ve titiz davranmak gerekmektedir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara karşı da ilk temas dâhilinde olan kişilerdir.