Uluslararası İlişkiler Bölümü dünya devletlerince oluşturulmuş sistemin; tarihsel, siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda uzman bireyler yetiştiren bölümdür. Türkiye Cumhuriyetinin bahse konu bu sistemdeki yerini, dış ilişkilerine ağırlık vererek inceleyen ve eğitim veren bölümlerindendir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Gayesi: Dünya devletlerince oluşturulmuş uluslararası sisteme dair tarih, evre, sistem yapısı, ekonomik ve hukuksal yapı, işleyiş ve benzer konularda eğitim vermek; Türkiye’nin bu sistem içerisindeki yerine ve dış ilişkilerine odaklanarak eğitim sunmak, uzman bireyler yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Türk dış politikası, devlet hukuku ve siyasi tarih gibi temel dersler başta olmak üzere siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Okumak ve Mesleği İcra İçin Gereken Özellikler

Uluslararası İlişkiler Bölümü okumak için düşüncelerin söz ve yazıyla etkili biçimde iletilebilir olması, bu tür bir yeteneğe sahip olmak gerekir. Tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk v eekonomi gibi birtakım alanlara ilgili olmak ve en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilmek gerekir. İnsan ilişkilerinde başarılı olmak önemlidir. Temsil yeteneği ve genel kültür bilgisi kuvvetli bireyler için uygun bölüm ve mesleklerdendir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının Unvanı ve Yaptıkları İşler

Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra yaptıkları işe göre unvan almaktadır. Diplomat, devletin farklı ülke ve birimlerinde temsilci, memur vb. unvanlarla görev yaparlar. Diplomatik ilişkilerin düzenlenmesinde önemli kilit nokta bu bölüm mezunları ve bu alanda görev yapan yetkili personellerdir. Yerel ve uluslararası banka, kurum ve kuruluşlarda farklı veya ticari maksatlı olarak görevlerini yürütebilmektedirler.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Çalışma Alanları

Uluslararası İlişkiler Bölümü bitiren mezunlar geniş çalışma alanına sahiptir. Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli devlet kamu kuruluşlarında ve dairelerinde atama usulü görev yapabilmektedir. Özel kurum, kuruluş ve şirketlerde, birçok kitle haberleşme ve medya kuruluşunda, uluslararası banka ve lojistik firmalarında çalışabilmektedirler.

NOT: Bu bölüm mezunlarının iyi iş bulmaları açısından yabancı dil olmazsa olmazdır.

Uluslararası İlişkiler Bölümüne TM-3 puan türüyle yerleşim yapılmaktadır.

Tercihçi Yorumları: Diplomat, Büyük Elçi, Elçi gibi mesleklerde görev yapılacağı hayaliyle bu bölüm tercih edilmemelidir. Bu tarz albenili söylem ve hayaller, hüsran ile sonuçlanabilmektedir. Bu bölüm mezunlarının çok az bir kısmı bahse konu alanlarda uzmanlaşabilmekte ve hayallerini yerine getirebilmektedir. İmkânsız değildir ama oldukça zor ve olanakları kısıtlıdır. Benzer dersleri, konu ve içerikleri gösteren, benzer nitelikte birçok bölüm vardır. Bu da oldukça fazla mezun verildiğini ve iş sahasının da bu paydan nasibini aldığı gerçeğini ortaya koyuyor. İlgi duymadığınız bir alan ve dersler varsa sırf üniversite okumak için asla bu veya benzeri bölümleri tercih etmemelisiniz.