Modernleşme ve teknolojik gelişmeler tüm alan ve üretim faktörlerinde yazılımın büyük bir yer edinmesini sağlamıştır. “Artık her şey yazılımdır.” demek doğru bir tabir olarak kabul edilebilir. 2010’lardan bu yana doruğa ulaşmaya başlayan İnternet kullanımı ve e-ticaret platformları, artık dünyanın buzul bir düz eğride algılanabilmesini sağlamıştır. E-ticaret sistemleri günümüzde parasal ve toplumsal en önemli rant ve değer biçim unsuru olmuştur. Kuşkusuz e-ticaret platform ve mercilerinde ise fiyatlar satın alma öncesi en önemli dikkat çeken unsurlardandır. 

Günümüzde ürünleri satın almadan önce çevrimiçi olarak ürün ve hizmetin karşılaştırılması adeta satın alım süreçlerinden doğal bir aşama halini almıştır. Şirketlerdeki mevcut müşterilerin müşterinin zaman içerisinde tutulması için kullanıcı deneyiminin önemi bilinmektedir. Fakat fiyat, özellikle de ilk defa alım gerçekleştirecek müşteriler için itici unsurlardandır. Halihazırdaki e-ticaret sitesinde bulunan bir ürün, bir başka sitede daha uygun fiyata ise bu durum, müşteri kaybı demektir. Dolayısıyla “fiyat izleme” (Price Monitoring) büyük önem teşkil eder. 

Price Monitoring (Fiyat Takip) Nedir? 

Price Monitoring” sözcüğünün Türkçe karşılığı “Ederge İzleme” olup, bir ürünün ücretini (fiyat) izleme (takip etme) anlamını taşır. Fiyat zekası yahut rekabetçi fiyat izleme olarak da adlandırılmaktadır. Fiyatlandırma stratejisini optimize etmek için iç – dış (tarihsel, gerçek zamanlı rakip fiyatlarının) değişken fiyatlarının çözümlemesi durumudur. 

Price Monitoring (Fiyat Takip)’in İşletmeye Yardımı

  • Dahili çözümleme: Ücretlendirme (fiyatlandırma) geçmişini izlemek, pazar stratejisini geliştirmeye ve yansıtmaya kuşkusuz yardımcı olacaktır. Ürün yöneylemesi (rotasyon) ve marka değeriyle beraber, fiyat izleme etkili fiyatlandırma stratejisini yapma ve kar oranını en üst düzeye çıkarma hususunda kuşkusuz yardım sağlamaktadır. 
  • Pazar rekabeti çözümleme: Rekabetçi (Karşıdaşçı) fiyat izleme, rakipler hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Bu ise pazar raporu için oldukça önemlidir. Ürün, ürünün fiyat oranı, hedef kitle bilgisi gibi önemli veriler pazar konumlandırmasında fikir edinme yöntemidir. 

En nihayetinde ise fiyat izleme aracı e-ticaret platformları ve bu alanda faaliyet gösteren işletmeler için ertelenemeyecek ve geçiştirilemeyecek bir zorunluluktur

Price Monitoring (Fiyat Takip) Yazılımları Hakkında

Fiyat takip yazılımları Chrome, FireFox, Yandex Browser ve Opera gibi birçok ağ tarayıcısına yönelik çalışan sürüm ve eklentiler içerebilmektedir. Bu yazılımlar rakip firmaların ürün fiyatlarını takip etmeye yönelik geliştirilmişlerdir. Hazırlanmış bu yazılımlara ürünler eklenerek veri çekimi gerçekleştirilir. 3 – 10 dakika aralıklı veri güncellemeleri yapılarak rakip fiyat çözümlemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Fiyat izleme ve aynı zamanda çevrimiçi fiyat izleme – karşılaştırma özellikleri de bulunur. 

En temel mantıkta “Price Monitoring” yazılımları, bir ürün veya hizmet için rakip firma fiyatlarının izlenmesine olanak sağlayarak doğru ve etkin pazarlama stratejileri uygulanmasına yardımcı olur. Ayrıca verilerin CVS veya Excel formatlı olarak bilgisayar ortamına kaydedilmesi de mümkün olabilmektedir. Rakiplerin, bayilerin ve diğer tedarikçilerin dahi fiyatlarını izleme durumu söz konusudur. 

Price Monitoring Yazılımlarının Avantajları

Her şeyden önce firmanın rekabetçi bir konumda kalmasını sağlar, daimiciliği sürdürmesine yardımcı olur. Zamandan tasarruf ettirir ve az iş, az işgücü ve maliyet ile birçok alanda büyük faaliyetlerde bulunmaya olanak tanır. Özelleştirilebilir raporlama ve veri kaydı sunar. Fiyat bilgisi edinme, karşılaştırma ve rakip fiyat verileri toplama imkanı sunar. 

Mevlüt Baki TAPAN