“Bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insandır.”

Bir adım önde olmayı sağlayacak yabancı dil hangisidir, hangi yabancı dili öncelikle öğrenmek gerekir ve hangi dil en çok konuşuluyor? Bu sorulara karşılık çoğu kişi öncelikli olarak İngilizce öğrenmek ister ve ilk tercihini bu dilden kullanır. Elbette ki, günümüzün olmazsa olmaz öneme sahip dili İngilizcedir. Tahminen 1,5 milyar kişi tarafından (öğrenenler dahil) konuşulan, diplomasi ve iş dünyasının başlıca dili İngilizcedir. Popüler kültür ve dünya dili olarak kabul görmüştür. Kariyer açısından büyük öneme sahip yabancı dil İngilizcedir. Ancak İngilizceden farklı veya eş zamanlı öğrenilmesi gereken diğer diller de vardır ki, kişiye ciddi katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur.

CN – Çince (Mandarin)

2015 sonrası büyüyen Çin ekonomisi ile birçok ülkede son derece önemli iş ortaklıkları geliştirmiş ülkelerin başında Çin geliyor. ABD, Asya – Avrupa ve Avusturya ülkelerinde büyük öneme sahiptir.  Ayrıca dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Çin’dir. Bu da Çincenin dünyada en çok kişi tarafından konuşulmasını sağlamaktadır. Karma telaffuz ve dil yapısına rağmen önemli dillerden birisidir. Basit dil bilgisi kurallarıyla beraber hiçbir fiil çekimi, cinsiyet veya sayı arası ayrım yapımı bulunmayan, gerekmeyen dillerdendir.

FR – Fransızca

Stratejik dilseverlere uygun yabancı dillerden birisi Fransızcadır. Avrupa Turizm merkezlerinden olan Fransa, Fransızcanın önemli olmasında etkilidir. Turizm alanında büyük öneme sahip yabancı dildir.

ES – İspanyolca

21 ülkenin resmi dili ve konuşulanı İspanyolcadır. Dünyanın en çok konuşulan ikinci dili İspanyolcadır. Ayrıca BM, AB, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın da resmi dillerinden birisi İspanyolcadır. Orta ve Güney Amerika’nın en önemli dilidir.

DE – Almanca

Almanya haricinde Avusturya, İsviçre, Lüksemburg, Lihtenştayn ülkelerinin resmi dili olan Almanca, Avrupa’nın en yaygın dillerinden birisidir. AB Vatandaşlarının %18’inin de ana dilidir. Almanya’nın ilaç, otomobil vb. sektörlerdeki liderliği bu dilinde öneminin sürmesini sağlamaktadır. Japon öğrencilerin %68’i Almanca eğitimi almaktadır. Turizm başta olmak üzere her sektörde büyük öneme sahip dillerden birisi Almancadır. Ülkemizde de büyük öneme sahip yabancı dildir. Fakat Gurbetçi ve yoğun sayıda Almanya’da yaşayan Türklerin ülkemizde varlığı Almanca bilen sayısını ciddi oranda artırmıştır. Buda pasta payının daha çok onlara bırakılmasını sağlamış, rekabetin adeta tekele düşmesini sağlamıştır. Bunun yanında Almanca AB ve resmi dili olan ülkelerin dışında Türkiye’de de Almancılar, Gurbetçiler tarafından konuşulan bir dildir. Romanya ve Türkiye gibi ülkelerde de önem arz eden yabancı dildir.

AR – Arapça

60 ülkede konuşulan Arapça, dünyada en çok konuşulan 5. Dildir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da en çok konuşulan Arapça, Türkiye ve İran’da ise azınlıklarca konuşulmaktadır. Ayrıca Türkiye’de son zamanlarda artan Arap turistler ve Suriyeli göçmenler sayesinde büyük önem kazanmıştır. Türkiye’de İngilizce ve Almancadan sonra en önemli üçüncü yabancı dil Arapçadır.

PT – Portekizce

200 Milyonu aşkın kişinin ana dili Portekizcedir. Tahmini olarak 2050’lerde bu oran 335 milyonu bulacaktır. Afrika, Portekiz, Goa – Hindistan, Brezilya gibi ülkelerde en önemli dildir.

Diğer Diller

254 Milyon Rusça konuşan, 123 Milyon Japonca konuşan, 250 Milyon Bengalce Konuşan, 588 Milyon Hintçe-Urduca konuşan insan bulunmaktadır. Dünyada en fazla öğrenilen yabancı diller ise İngilizce, Fransızca ve Çinceden sonra Almanca, İtalyanca, Japonca ve İspanyolcadır. Ayrıca Rusça, Farsça, Melezce da önemsenmeyecek düzeyde önemli, konuşanı ve öğreneni fazla dillerdendir.

Rusça ve Japonca haricinde Korece ve Hintçe-Urduca dilleri de yakın zamanda büyük önem kazanan yabancı dillerdir. Türkçe ise ne yazık ki bu statüye erişebilen, erişebilmesi muhtemel olan dillerden görülmemektedir. Aksine her geçen gün önemi ve etkisi yiten dillerdendir.

Mevlüt TAPAN