Iceni (Latince: Icēnī) isminin anlamı belirsizdir. 1658 tarihli “Hydriotaphia veya Urn Burials” adlı incelemesinde İngiliz bilge Thomas Browne, Iceni’nin adını, Iceni’nin kaynaklandığı söylenen Ouse Nehri’nin eski adı olan Iken’den aldığını iddia ediyor. Robert Henry (1771), öküz anlamına gelen Brittonic ychen kelimesinden önerilen bir isme atıfta bulunmaktadır. Ych (s.) Ve Ychen (pl.) Hala modern Galce’de kullanılmaktadır.

MS 1. yüzyıldan kalma Icenian sikkeleri ECEN yazımını kullanır: D. F. Allen’ın “Iceni sikkeleri” başlıklı başka bir makalesi, ECE yazıtlı sikkeler ile ECEN sikkeleri arasındaki farkları tartışır. Allen, bu farkın arkeologlara ve tarihçilere Prasutagus’un saltanatına başladığını söyler, çünkü madeni paralar MS. 47’ye kadar kabile adı anlamına gelmeye başlamamuştı. Allen, Antedios Iceni’nin kralı olduğunda, sikkeler henüz kabilenin adı değil, kabileyi yöneten kişinin adıydı, “Eğer öyleyse, madeni paralar Prasutagus döneminin sadece MS 47’den sonra başladığını gösteriyor” (Allen 16).

1832’deki Owen-Pughe etimolojik sözlüğünde belirttiği gibi Galce’deki ECHEN kelimesi, o zamanlar Britanya’nın ana dilinden evrimleşmiş, köken veya kaynak anlamına gelmiştir. Galce Dili’nin mevcut sözlüğü Echen’i aile kütüğü, soy, aile, kabile, kaynak, köken, doğa olarak sıralandırılmıştır.

Roma İşgali Dönemi İceniler

Tacitus, Iceni’nin MS 43’de Claudi istilasında fethedilmediğini, ancak Romalılarla gönüllü bir ittifak kurduğunu kaydeder. Vali Publius Ostorius Scapula’nın onları silahsızlandırmakla tehdit ettikten sonra 47’de onlara karşı tutumunu sertleştirdi. D. F. Allen, Scapula’nın “Güney Galler’deki fethedilmemiş Silures’a ve Yorkshire’daki Brigantes’a karşı savunmayla meşgul edildiğini” Iceni’nin Paraları “başlıklı makalesinde daha ayrıntılı olarak açıklıyor. Allen, okuyuculara Prasutagus’un Iceni üzerinde tam kontrol sahibi olmak için geldiği bilgisini veriyor (Allen 2). Iceni, tahkim edilmiş bir yerde gerçekleşen şiddetli savaşta Ostorius tarafından yenildi, ancak bağımsızlıklarını korumalarına izin verildi. Savaş alanı Cambridgeshire’daki Stonea Kampı olabilir.

MS. 61’de ikinci ve daha ciddi bir ayaklanma yaşandı. Oxford Ulusal Biyografi Sözlüğü’nde “Roma İngiltere, İngiliz Liderleri” başlıklı bir bölüme göre varlıklı, Roma yanlısı İceni kralı Prasutagus MS 43 ve 50 arasında ölmüştü. Romaya bağlı bir kralın ölümü üzerine krallığını Roma’ya bırakması yaygın bir uygulamadır, İmparator ve kızları.bunu görmezden geldi ve savcı Catus Decianus tüm mülkünü ele geçirdi. Prasutagus’un dul eşi Boudica kırbaçlandı ve kızları tecavüze uğradı. Aynı zamanda, Roman finansörler kredilerini almanın yollarını aramaya başladılar. Vali Gaius Suetonius Paulinus Galler’de sefer yaparken Boudica, Iceni ve komşu Trinovantes’i büyük çaplı bir isyan başlattı.

İsyan, sonunda Suetonius Paulinus ve lejyonları tarafından yenilmeden önce Camulodunum (Colchester), Londinium (Londra) ve Verulamium’un (St Albans) yağmalayıp yok etti. Her ne kadar İngilizler Romalılardan kalabalık olsa da, Romalılara kesin zafer kazandıran üstün disiplin ve taktikten yoksundu. Savaş bilinmeyen bir yerde, muhtemelen Watling Caddesi boyunca bir yerde West Midlands’da gerçekleşti. Bugün, Westminster Köprüsü tarafından Thames’in kuzey yakasında Londra’da “Boadicea ve Kızları” adlı bir kılıcı taşıyan ve bir arabaya yüklenen büyük bir Boudica heykeli görülebilir.

Hamza ERBİR