Çok farklı sebeplerle kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan var. İçinde yaşadığımız dönemde mülteci krizi büyüyor ve bu işten en çok zarar gören ülkelerin başında Türkiye var. Ortadoğu ve Afrika gibi ülkelerde krizin kaynağı ne yazık ki batı ülkeleridir. Buna rağmen bu ülkeler mülteci girişini önlemek için katı tedbirler alıyor ve mültecileri ölüme terk edebiliyor.

>> Mülteci Kimdir
>> Mülteciler Hangi Ülkeleri Tercih Ediyor?

Mülteci kime denir ve kimler mültecidir dersek ırkı, milliyeti, dini ve sosyal sınıfı farklı olduğu için eziyet gören veya hayatı tehlikede olan insanların sığınmacı olması bu sorunun cevabı olacaktır. Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan insanlar her yıl ortalama 3 bin kadar kayıp vermektedir. Boğulan ve kaybolan insanlar içinde küçük çocuklar da vardır. İnsanlık için bunun bir trajedi olduğu ne yazık ki açıktır.

Mülteci Kimdir

Hayatı ve hakları tehdit altında olan insanlar zorlu bir yolculuğa çıkıyor. En başta savaş ve terör gibi önemli sorunlar insanları bu zorlu yolculuğa itiyor. Mülteci kimdir dersek vereceğimiz cevap işte bu yolculuğa çıkan insanlar olacaktır. Irak, Afganistan, Ukrayna ve Suriye gibi ülkelerden kaçıp başka ülkelere sığınan insanlar mültecilerin en büyük bölümünü oluşturur. Bu bahsettiğimiz halkların büyük bir bölümü ise kendi ülke işgaline sebep olan ülkelere gitmektedir.

Afrika ve Ortadoğu yıllarca sömürülmüştür. Ortadoğu coğrafyasında bulunan birçok ülke direkt ya da dolaylı olarak işgal altında olmuştur. Bu gibi sebepler ülke vatandaşlarını açlık gibi büyük bir tehditle karşı karşıya bırakmıştır. Hayatı tehlikede olan insanların mülteci olmaktan başka çaresi kalmamıştır.

Mülteciler Hangi Ülkeleri Tercih Ediyor?

Mültecilerin ilk tercihi genelde refah seviyesi yüksek olan Avrupa ülkeleri olmuştur. Türkiye geçiş güzergâhında olduğu için pek çok mülteci Avrupa’ya geçememiş ve Türkiye’de kalmıştır. Deniz ve kara yolu ile Avrupa’ya gitmek isteyen mülteci sayısı az değildir.

Avrupa’nın sert ve katı mülteci politikası sebebiyle binlerce mülteci hayatını kaybetmiştir. Türkiye’nin izlemiş olduğu insancıl politika sebebiyle gelip giderken herhangi bir mülteci ölüm raporu olmamıştır. Bu insancıl politikanın sonucu olarak milyonlarca sığınmacı ülkemizde kalmış ve bunun yüksek maliyeti Türkiye için zorlu ve yüksek bir meblağa sebep olmuştur.

Mevlüt Baki TAPAN