Teknoloji ve bilim olabildiğine gelişmeye devam ediyor. Elbette ki kültür, dil ve alışkanlıklar da değişim gösteriyor. İnsanlığın bilgi ve birikim dağarcığı da artıyor. Ancak ne yazık ki, bireysel durumda yetkinlik eski çağlara göre daha düşük bir seviyeye geçmiş ve alan içinde alanlar oluşarak, kişiler bir alan da dahi yeterli olamaz hale gelmiştir. Geleceği insanlığın bu yetersizlik eğiliminden doğan farklı teknolojilerin karşılaması bekleniyor. Gerek güç yetirebilme, gerek zaman yetirememe nedeniyle teknoloji insan çağına yardımcı olmak maksadıyla adım adım giriş yapıyor. Büyük bir çabayla robot bilim ve teknolojisine yönelim başlamış durumdadır.

Geleceğin angarya işlerini üstlenmesi planlanan robotlar, insanların farklı mesleklere yönelmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bir robot üretim, tamir merkezleri kurulacaktır. Bugün otomobil ve sanayi sektöründe çeşitlenen meslekler gibi, ayrı bir boyut kazanacaktır.

  1. 3D (Üç Boyutlu) Mühendisliği: Son dönemde dikkat çeken en önemli teknolojilerden biri 3 boyutlu yazıcılardır. Özellikle de tekstil, yemek, sağlık gibi konularda değişime vesile olması ön görülüyor. 3D Üretim Mühendisliği de gelecek için seri üretim ve bilinçli üretim hususlarında kişiselleştirilebilir bir hal almasına yön verecek mesleklerdendir. Kişisel ürünlerin istenildiği özellik ve kıvamda daha hızlı v epratik biçimde üretilmesi ön görülüyor.
  2. Robot Teknisyeni: Robotların gelişmesiyle artık hayata girmeye başladığı bir döneme adım atılıyor. Gelecekte robotların özel görevleri ve özel programlanmaya ihtiyaçlarının olacağı malum. Robot Teknisyenleri de tıpkı bugünün makine mühendisleri gibi büyük rol üstelenecekler. Bu nedenle geleceğin en değerli mesleklerinden olacağı düşünülmektedir.
  3. Yapay Zekâ Eğitmeni: Teknolojinin gelişimi, bilimin daha da uçuk bir noktaya ulaşmasından ötürü insanlar yapay zekâ üzerine konuşmaya ve çalışmaya başladı. Film ve romanlara dahi konu olur oldu. Yapay Zekânın şekillendirilmesinde yetenekli eğitmenlere ihtiyaç olacaktır.
  4. İnsan DNA Programcısı (Biyoteknolog): Biyoloji de en çok gelişen bilim dallarından. İnsan benzeri makineler üretme arzusu ve insanın ömrünü uzatma idealleri DNA programcılığının doğmasına vesile olacaktır. Ancak daha çok uzay biliminin gelişmesiyle farklı gezegenlerde yaşama arzusuyla ilgili gezegende insanların yaşayabilir halde olmaları için bir takım DNA değişimi yaşamaları gerekecektir. Bu süreçte de DNA Programcıları büyük önem teşkil edecektir.
  5. İklim Mühendisi: Doğayı kontrol etme, iklimlere müdahalede bulunma gibi eğilimler sayesinde doğacak bir meslek dalıdır. Profesyonel iklim mühendislerine ihtiyaç olacaktır.

Bunlar dışında Veri Çözümleyici, Endüstriyel Tasarım Mühendisi, Dijital Rehabilitasyon Danışmanı, Drone Pilotu, Üst Düzey Gerçeklik Geliştiricisi, Vaka Uzmanlığı, Kişisel Gizlilik Danışmanı, Nanoteknoloji Mühendisi, Enerji Mühendisi, Teknik Etik Uzmanı, Sayborg Tasarımcısı, Zihin Nakil Uzmanı, Avatar Tasarımcısı, Uzay Turist Rehberliği gibi daha birçok meslek gelecekte var olması beklenen muhtemel mesleklerdir ki. Öyle ki, Dron Piloto, Nanoteknoloji Mühendisi, Vaka Uzmanı, Veri Çözümleyici ve Avatar Tasarımcısı gibi birkaçı hayata başlangıç düzeyinde dahi olsa geçmiş durumdadır.

Mevlüt TAPAN