Papa” Roma Katolik Kilisesi kardinaller meclisi tarafından seçilen ve Vatikan’da oturup, Hz. İsa’nın vekili sayılan dini başkan için kullanılmaktadır, kelime kökeni İtalyancadır. “Papalık Devleti” ise tarih boyunca papalar tarafından yönetilen ve İtalya yarımadasındaki Vatikan merkezli devlet olup, askeri ve siyasi bakımdan Papa tarafından yönetilmektedir. Yalnızca Katolik kilisesini değil, ordu oluşturma, savaş yapma ve barın antlaşmaları imzalama yetkisine de sahiptir.

Papalık Devleti, 1870’e kadar var olmuş, sonrasında Savoya Hanedanının İtalya’yı tek bir bayrak altında toplamasıyla işlev ve yetisini kaybetmiştir. Ardından 1929’da Papalık, İtalya ile “Lateran Antlaşması” yaparak VATİKAN devletini kurmuştur. Vatikan şekli ve adıyla günümüze değin varlığını sürdürmüştür.

Papa unvanı, ilk dönemlerde bütün piskoposlara verilmiş, sonraları Roma piskoposu için yalnızca kullanılmıştır. Katolik Kilisesinin kabul ettiği üzere Papalık, Havari Petrus ve haleflerinin temsil edildiği yüce makamdır. Ayrıca Katolikler Papanın söylediklerinde de yanılmadığı kanaatindedir. İlk kurucu olarak Hz. İsa kabul edilir, ilk başına getirilen de Havarilerinden Simun Petrus (Saint Piere) getirilmiştir.

Papalık otorite ve yetkinliğini Hristiyan camiasından yalnızca Katolikler kabul etmektedir. Protestan ve Ortodokslar kabul etmezler. Ortodokstlar için ayrıca Papanın yanılmaz olması da kabul edilemez, yanılma payı olduğu düşünülür. Protestanlar ise Katolik Kilisesi hiyerarşik düzenine tam manada bütünüyle karşı çıkmaktadırlar.

Papalık Seçimi: Binlerce yıllık geleneklere bağlı olarak Katolikler dini liderlerini seçmektedirler. Seçme yetkisine sahip kardinaller tarafından seçilmektedir ve Latince “İşi olmayanlar dışarı” manasına gelen “Extra omnes” cümlesiyle Sistine Şapeli’ni boşaltır. Sonra şapelin büyük kapısı kapatılır ve kardinaller aday isimler üzerine görüşmeye girer. Seçim için kilise kuralları ise oldukça sert ve sıkıdır. İyi bir dini rahip papa olma hakkına sahip olsa da genellikle kardinaller seçim yapmakta ve kardinallerin papa olması olasıdır.

Vatikan

Katoliklerin merkezi ve kutsal mekânı olan Vatikan, dünyanın en küçük devleti olarak bilinmektedir. İtalya’nın Roma kentinde bulunan Vatikan, kutsal sayılmakta ve İtalya’dan ayrı olarak Papa tarafından yönetilmektedir. Kendi bayrağı ve egemenliği bulunmakta olup, başkenti de yine kendi tek kenti olan Vatikan’dır. Ortalama 1000 civarı nüfusu vardır. Sarı ve beyaz renkli bayrağı kullanılmaktadır. Bütün bayraklar dikdörtgen iken, Vatikan bayrağı karedir. 44 hektar alana sahip, adeta Roma’nın bir mahallesi konumundadır ve Roma’nın tam merkezinde bulunmaktadır.

Mevlüt TAPAN