Bir kohort, Roma lejyonunun standart taktik askeri birimiydi, ancak sayıları zamanla değişerek 360-800 askerden oluşmaya başlamıştı.

Bir kohort, modern bir askeri taburun eşdeğeri olarak kabul edilir. Kohort, İ.Ö. 107’de Gaius Marius’a atfedilen reformların ardından bölüklerin yerini aldı.

Marius’un askeri reformlarından kısa bir süre sonra, her lejyon 10 kohorttan oluşuyordu. Kohortlara “birinci kohort”, “ikinci kohort” vb. adları verildi. İlk kohort en deneyimli lejyonerleri toplarken onuncu kohorttaki lejyonerler en az deneyimli olanlardı. MS üçüncü yüzyılın ortalarına kadar, 10 takım (toplamda yaklaşık 5000 erkek) bir Roma lejyonu oluşturuyordu.

Lejyoner Kohort

Başlangıçta, bir kohort, her biri genç subayların desteklediği bir centurion tarafından yönetilen altı centuriadan oluşuyordu.

Grubun daimi bir komutanı yoktu; savaşta altı kişiden en kıdemli centurions tüm kohortu komuta edeceği varsayılmaktadır. Kıdem sırasına göre, centurions hastatus posterior, hastatusdur

MS 1. yüzyıldaki reformlar sırasında lejyonların komuta yapısı ve düzeni, yüzyıllar boyu sürecek bir biçimde resmen atıldı.

Standart centuriae her biri 80 kişiden oluşuyordu. İlk grup beş çift kuvvetli centurionstan (160 erkek) oluşuyordu. Centurionların ilk centurionu otomatik olarak lejyondaki en kıdemlisi sayılıyordu ve primus pilus olarak biliniyordu.

Primus pilus praefectus castrorum’a yükseltilebilirdi. Praefectus castrorum, bir lejyonun günlük işleyişinden sorumluydu

Kohortlarda rütbeler şöyledir, en genç ve en az deneyimli birimlere hastati, bir sonrakine principes ve en eski ve en deneyimli olanlara triarii (pilus, triarii tekili triariusdur) olarak adlandırılır. Rütbeler önceki lejyon yapısındaki sıra ile aynıdır.

Reform edilen lejyon, memurlar, mühendisler ve genellikle küçük bir süvari birimi de dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 kişiyi buldu.

Kohort Tipleri

Cohors alaria: müttefik veya yardımcı birim

Cohors quinquagenaria: yardımcı, genelde 500 kişilik

Kohors miliaria: yardımcı, genel olarak 1000 kişilik

Cohors classica: aslen denizciler ve denizcilerden oluşan yardımcı birim

Cohors equitata: yardımcı piyade birimi

Cohors peditata : piyade birimi

Cohors sagittaria: okçuların yardımcı piyade birimi

Cohors speculatorum: öcü atlılardan oluşan Mark Antony’nin koruma birimi

Hamza ERBİR