Abdest hataları temizleyen ibadetlerdendir. Rüyada abdest alanların rüyası genellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki:

? Hasta olan bir kimse rüyasında abdest aldığını görse, en kısa zamanda hastalıklardan şifa bulup kurtulacağına, iyileşeceğine işaretle yorumlanır.

? Günah işleyip duran bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya onun tevbe edeceğine ve günahlardan temizleneceğine işarettir.

? Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya onun borçtan kurtulacağına işaret eder.

? Rüyasında temiz bir su ile yani kullanılması caiz olan su ile abdest aldığını görmek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağına işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdesti tamamlayamamış olarak rüyası sona ererse, o zaman rüya tersi şekilde yorumlanır; yani muradına nail olamayacağına işarettir.

? Rüyada bal veya sütle abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dini konularda hayatının iyiye gideceğine, ibadetlerini yapmakta başarılı olacağına, dine hizmet edeceğine işarettir.

? Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kenarında, halkın abdest aldığı bir mahalde abdest aldığını görmek; üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulmasının yakın olduğuna işarettir.

? Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir.

? Rüyada namaz için abdest aldığını görmek; muradına ermeye, arzuladığı şeye kavuşmaya, kederlendiği şeyin de kendisinden alınacağına işarettir. Bu rüya maneviyyat ve kudsiyyet alametidir.

? Rüyada bir çeşmeden abdest aldığını görmek; bol rızka ereceğine, zengin olacağına işarettir denilmiştir.

? Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek; rahmet üstüne rahmet,nimet üstüne nimete delalet eder.

? Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını ya da gusül abdesti aldığını gören kimse zayi ettiği eşyasını bulur.

? Sudan gayrı bir şeyle abdest aldığını görmek; dindarlığın alametidir.

? Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek; hayır hasenat ve berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana işaret eder.

? Rüyada tastamam abdest aldığını görmek; Allahu teala tarafından nail olunacak himayeye delalet eder.

? Bir tüccar rüyada abdestsiz namaz kıldığını görse, bu rüya onun sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

? Yatağında abdest aldığını fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden ya da bir dostundan ayrılacağına işaret eder.

? Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına delalet eder.

? Tanıdığı bir kişinin kendi başı üzerinde abdest aldığını görmek; gam ve kedere düşmekle tabir olunur.

? Abdest almak; ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanmasına da yorulmuştur.

? Rüyada abdest almanın caiz olmadığı bir takım sıvılarla abdest aldığını gören kişi borçlanır.

? Rüyasında abdest almak için su arayıp bulamayanın, derdi için aradığı dermanı bulamayacağı şeklinde yorulur.

? Rüyada abdesti eksik aldığını ya da ta’dili erkana riayet etmediğini, uzuvları sırasıyla yıkamadığını gören kişinin Allah’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu kulluk vazifelerinde gevşek ve tembel olduğuyla yorumlanmıştır.

? Bir kimsenin rüyasında abdest alırken bir başkasının kendisini izlediğini görmesi, birinin tevbesine vesile olacağı şeklinde yorumlanmıştır.

? Rüyada abdest aldığını sonra bu abdesti bozduğunu gören, girişeceği işte başarısız olmamak için çok mücadele vermesi gerekir.

? Rüyada abdest alırken sıkıntıya düşmek, abdesti birtürlü alamamanın tabiri; değerli bir eşyanın kaybolacağı ve muhtemelen umulmadık bi anda bulunacağı şeklindedir.

? Rüyada başkasının abdest aldığını izlemek; çalışıp çabalayıp tüm borçlardan kurtulacağına yorulur.

? Rüyada sıcak su ile abdest almak; hastalıkla uğraşmaya, şifa aramaya ve nihayetinde iyileşmeye delalet eder.

? Rüyada abdest alırken suyun kesildiğini görmek; iş hayatında ve okulda başarıyla tabir edilir.

? Oturduğu odada abdest almak, o odada artık oturmamaya işaret eder.