Endüstri mühendisliği bölümünde ürün ve hizmet üreten kurumların verimliliğini artırmak amacıyla kişilerin uzmanlaştırılması; makine ve malzemelerin etkin biçimde kullanılması açısından yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması konusunda etkili eğitimlerin verilmesi amacı güden dersler okutulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut özel kurumlara bağlı fabrikalarda çalışma olanağı mevcuttur. Geleceği olan ve git gide önemi artan mühendislik dallarından birisidir Endüstri mühendisliği.

Endüstri Mühendisliğinin Amacı

Ürün ve hizmet üreten kuruluşların verimliliğini artırmak maksatlı insan, makine ve malzemelerin etkin kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini, uygulanmasını ve bu konuda derslerin öğretilmesini amaç edinmiştir Endüstri mühendisliği bölümü.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde Okutulan Dersler

Lisans programının ilk yıllarında matematik, kimya ve fizik gibi dersler okutulur. Statik, dinamik, mukavemet ve malzeme gibi temel mühendislik derslerine ilaveten programlama ve ekonomi dersleri de okutulmaktadır. Son iki yılında ise yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi ve tesis planlaması gibi dersler ve ilaveten üretim yöntemleri ve planlaması, döküm (envanter) ve kalite kontrolü gibi dersler verilmektedir.

Eğitim Süresi: Dört yıldır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Gerekli Nitelikler

Bu bölümde okuyacak mühendis adaylarının analitik düşünme yeteneğine sahip ve yaratıcı olması gerekmektedir. Mühendislik ve sosyal bilimlere ilgili olmak, insanlarla işbirliği içinde iş yapabilmek gibi temel niteliklere sahip olunmalıdır.

Endüstri Mühendisliği Mezunlarının Unvan ve İşleri

Bu bölüm mezunlarına “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Diğer malum mühendisliklerden farklı olarak üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde tutması büyük önem arz eder. Sistemlere ve sorunlara çözüm odaklı bütüncül bakmak temel ilkelerdendir. Fabrikalarda iş çözümlemesi yapmak, insanla üretim araçlarının en uygun ve ideal biçimde yerleştirilmesi ile üretim oranı ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak temel görevleridir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde Başarı Sırrı ve İş Bulma Olanağı

Bu bölümden başarıyla mezun olabilmek, uygun iş bulabilmek için dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar mevcuttur. Bunlar;

  • İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlılık göstermek,
  • Planlama, tasarım, çok yönlü karar verebilme ve eşgüdüm,
  • İleri dönük fırsatları görebilmek,
  • Grup çalışmasına açık olmak,
  • İyi iletişim yetisine sahip olmak,
  • Yabancı dil bilgisine sahip olmak,
  • Sorumluluk duygusu ve analitik düşünebilmek.