Fars dili (فارسی), Hint-Avrupa dil ailesinden olan, günümüzde İran, Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan gibi ülkelerde konuşulan dildir. Arap kökenli harflerden kendisine özgü alfabesi bulunur. Antik Pers Uygarlığının dili olan “Pers” dilinden türemiştir. 100 milyonun üzerinde kişinin analididir.

Türk dillerini, Gazneli döneminden Osmanlı dönemine kadar ciddi düzeyde etkilemeyi başaran Farsça, bugün edebiyat ve sanat olarak da ciddi düzeyde gelişmiş ve Osmanlı medeniyetine ışık tutmuş bir dildir. Öyleki o dönemlerde edebiyat dili olarak kabul görmüştür.

Fars Dili ve Edebiyatı bölümü, alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan, aynı zamanda çeşitli yazılı kaynaklar üzerine araştırma yapan üniversite bölümüdür.

Anadolu ve Horasan bölgesi (günümüz İran sınırları içerisinde) için eski dönemlerden beri Fars dili önem teşkil etmiştir. Pers uygarlığından günümüze kadarkı pagan inancına sahip toplumlar ve Türk-İslam kültürünü benimseyen toplumlar için en önemli dillerden birisi olmuştur. Bu yüzden de ülkemiz ve kültürümüz için terk edilemez bir parçasıdır Farsça. Fars edebiyatı ve kültürü, bizim kültürümüz ve edebiyatımızın önemli yapı taşlarından birisi olmuştur.

Bu kapsamda çeşitli araştırma ve incelemeler bu bölümde yapılmaktadır. Edebiyat ve dil, kültür alanında büyük rol oynayan üniversite bölümüdür.

Eğitim Süresi ve Puan Türü

8 yarı dönemlik eğitim süresi bulunuyor. 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Sadece DİL puan türüne göre öğrenci alımı yapılıyor.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Dersleri

Bu bölümü okumayı düşünüyorsanız aşağıdaki derslerden sorumlu olacaksınız.

 • Temel Almanca,
 • İngilizce,
 • Basit Fransızca,
 • Farsça Dilbilgisi,
 • Fars Dili Dikte ve Yazılı Anlatım,
 • Farsça Kaynak Bilgisi,
 • İran Edebiyatı,
 • Hint Kültürü,
 • Romen Kültürü,
 • Samanlılar Dönemi İran Edebiyatı,
 • Farsçadan Türkçeye Çeviri,
 • Karahanlılar, Gazneliler ve Harzemşahlar,
 • Modern Metinler,
 • Anadolu Selçuklu Tarihi ve İran Edebiyatına Etkileri vb.

Mezun olduktan sonra “Lisans Diploması” almaya hak kazanacaksınız.

İş Olanakları ve İş Yapısı

Fars dilini, tarihini ve kültürünü araştıracak, edebiyatı üzerine çeşitli incelemeler yapacaksınız. Farsça – Türkçe çevirilere katkı sağlayacak, tercümeler yapacaksınız. Fars dilinde yeni eserler kaleme alabileceksiniz.

Bölüm mezunlarının büyük kısmı özel sektörde çalışmaktadır. Fakat devlete bağlı kurumlarda da çalışma imkanınız bulunuyor. Elbette ki KPSS şartı var. KPSS’e girip yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekli.

Çalışabileceğiniz, iş bulabileceğiniz alanları sıralayalım;

 • Türk Silahlı Kuvvetleri,
 • Dışişleri Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Yazı İşleri Enstitüsü,
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. Bunlara ek olarak birçok özel sektörde çeşitli alanda iş bulabilirsiniz. Bu alanları da sıralayacak olursak;
 • Kütüphaneler,
 • Tercüme Büroları,
 • Gümrük ve Sınır Kapıları,
 • Konsolosluklar,
 • Oteller,
 • Turizm Acenteleri vb.

Edebiyat alanına ilgi duyuyorsanız ayrıca “Hindoloji Bölümü” hakkındaki tercih yazımı da incelemenizi tavsiye ederim.