Kapatmak için ESC tuşuna basın

Divan Edebiyatı

Toplumumuz için şiir kuvvetli bir sesin terennümüdür. Bunun içindir ki şiirimiz bu zamana değin değişime gebeydi. Şiir başlı başına durağanlığı sevmezken toplumun onu şekillendirmesi kaçınılmazdı. Sözgelimi 12.yy. ile 13.yy. şiirimizdeki…

Devamını Oku