Irk, Etnisite ve Din

Abdullah Yargı 0 Yorum Bu yazı 42 kez okunmuştur.

İnsanlık tarihinde ırk ve etnisite sorunlarından kaynaklanan etnik ilişkiler; imha politikası, nüfus mübadelesi, çoğulculuk gibi örneklerle tezahür etmiş, her zaman gündemin belirleyicileri arasında var olagelmiştir. >> Irk ve Etnisiteyle İlgili…

Devamını Oku

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Abdullah Yargı 0 Yorum Bu yazı 115 kez okunmuştur.

Sosyoloji tarihinde, en orijinal sosyolojik görüşler, toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde atılmıştır. Aydınlanma ve sonraki süreçte ortaya çıkan toplumsal istikrarsızlık, özellikle Emile Durkheim’ın önderliğinde toplumsal bütünleşmenin nasıl mümkün olacağına dair…

Devamını Oku

Aile ve Din

Abdullah Yargı 0 Yorum Bu yazı 371 kez okunmuştur.

İnsanlığın ilk dönemlerinde kan bağının bir araya getirdiği bir topluluk olmaktan ziyade, kutsal bağların bir arada tuttuğu dini bir cemaat olan aile, kutsallık ve dinle olan bağını nasıl geliştirdi; modern…

Devamını Oku

Toplumsallaşma ve Din

Abdullah Yargı 0 Yorum Bu yazı 97 kez okunmuştur.

Toplumsallaşma, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset-bilimciler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültüre girme olarak tanımlarken; psikologlar, bireysel gelişimin çeşitli yönleri üzerinde durmuştur. Siyaset bilimciler, siyasal davranışların gelişmesi yönüne bakarken, sosyologlar…

Devamını Oku

Küreselleşme ve Din

Abdullah Yargı 0 Yorum Bu yazı 43 kez okunmuştur.

Küreselleşme Teorileri Küreselleşme teorisyenlerinin düşünceleri, bütün ulus-devletlerin sınırlarının kalkacağını savunan aşırı küreselleşme teorisi, küreselleşmenin ulusal ekonomik gelişmeyi açıklamak üzere geliştirildiğini iddia eden septik küreselleşme teorisi ve dünya düzenini şekillendirecek, birçok…

Devamını Oku